Öppna mobilmenyn

Uppleva och göra

Person med cykel och cykelhjälm

Lida är den stadsnära skogen, en plats där man både kan finna lugnet och det enkla äventyret.

tre unga killar med sina telefoner

I Botkyrka finns 8 fritidsgårdar för besökare i åldern 12-16 år. På fritidsgårdarna kan du vara med och skapa din fritid. För barn i mellanstadieålder finns fritidsklubbar.

två flickor som hoppar på en studsmatta

I kommunens parker finns platser för lek och generösa ytor för picknick, solbad och tillfälliga arrangemang. I Botkyrka finns också många olika lekplatser.