Öppna mobilmenyn

Uppleva och göra

Gå direkt till:

Person med cykel och cykelhjälm

Lida är den stadsnära skogen, en plats där man både kan finna lugnet och det enkla äventyret.

tre unga killar med sina telefoner

I Botkyrka finns 8 fritidsgårdar för besökare i åldern 12-16 år. På fritidsgårdarna kan du vara med och skapa din fritid. För barn i mellanstadieålder finns fritidsklubbar.

två flickor som hoppar på en studsmatta

I kommunens parker finns platser för lek och generösa ytor för picknick, solbad och tillfälliga arrangemang. I Botkyrka finns också många olika lekplatser.