Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglov

Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

 • Bygglovsprocessen

  Lov- och anmälanprocessen genom fem steg; inför din ansökan, ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked.

 • Sök bygglov

  Bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Du kan använda e-tjänst, blankett eller e-post.

 • Kostnad för bygglov

  När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

 • Checklista för bygglov

  Här finns checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Kontakta bygglovsenheten

OBS! Mellan den 24 juni och 12 augusti går det inte att boka vägledningsmöten. Du kan dock alltid mejla till sbf@botkyrka.se eller ringa oss på våra telefontider under sommaren.

Telefon: 08-530 610 37

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

E-post: sbf@botkyrka.se

Du kan boka tid för vägledning
med bygglovshandläggare måndagar
mellan klockan 14-18.

Boka tid i vår e-tjänst (privatperson)

Boka tid i vår e-tjänst (företag)