Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyckelfri hemtjänst

Du som bor i Botkyrka kommun och har eller ska få hemtjänst, får ett elektroniskt låsvred monterat på din dörr. Tryggare för dig, enklare för hemtjänsten! 

Hemtjänstpersonal öppnar en dörr och ler

Alla besök av hemtjänstpersonalen registreras genom det elektroniska låset. Det går att se vem från hemtjänsten som har varit hos dig och vilken tid personalen har varit där. Bilden visar hur det elektroniska låset ser ut inifrån. På utsidan av dörren syns ingen förändring.

Nyckelfri hemtjänst betyder att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Det betyder också att hemtjänstpersonalen snabbare kan vara på plats hos dig om det skulle behövas, utan att först behöva åka och hämta nyckel, vilket ger dig en ökad trygghet.

Hur går det till?

Ett elektroniskt låsvred monteras på insidan av din ytterdörr. Du själv och dina närstående använder din vanliga dörrnyckel eller vredet precis som tidigare för att låsa och låsa upp din dörr. Monteringen medför inga skador på din dörr.

När hemtjänsten kommer på besök använder personalen en ”digital nyckel” i den mobiltelefon som de använder i arbetet för att låsa och låsa upp.

Det gäller oavsett om du valt kommunens hemtjänst eller en annan hemtjänstutförare.

Alla besök av hemtjänstpersonalen registreras genom det elektroniska låset. Det går att se vem från hemtjänsten som har varit hos dig och vilken tid personalen har varit där.

Så monteras ditt nyckelfria lås

Du blir meddelad i förväg när en montör ska besöka dig för att montera det elektroniska låset. Montörerna är anställda/anlitade av Botkyrka kommun och legitimerar sig, så att du kan vara trygg med att det är rätt person som kommer.

Montören byter ut ditt nuvarande låsvred mot ett elektroniskt låsvred. Dörren behöver inte bytas ut och på utsidan av dörren syns ingen förändring. Försäkringsskyddet (skalskyddet) förändras inte heller. Självklart medför låssystemet eller monteringen inte någon kostnad för dig.

Har du frågor om nyckelfri hemtjänst?

Det är viktigt att du känner dig trygg med din omsorg! Har du frågor om nyckelfri hemtjänst kan du prata med personal från din hemtjänstgrupp. Du är ockå välkommen att ringa 072-511 71 30, telefontid måndag–fredag klockan 10.00–11.00 och 14.30–15.30.

Vanliga frågor och svar

Varför har kommunen infört nyckelfri hemtjänst?

Det ger dig en ökad trygghet eftersom hemtjänstpersonalen snabbare kan vara på plats hos dig om det skulle behövas, utan att först behöva åka och hämta nyckel.

Eftersom hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig minskar också risken att nycklar kan tappas bort och hamna i orätta händer.

Färre resor för hemtjänstpersonalen för att kvittera ut nycklar ger en minskad miljöpåverkan.

Med systemet för nyckelfri hemtjänst går det även att följa vem och när någon från hemtjänsten besökt dig.

Kostar det något extra för mig att få nyckelfri hemtjänst?

Nej, det kostar dig ingenting extra.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det elektroniska låsvredet påverkar inte ditt hems skalskydd. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen, vilket är extra viktigt om du har ett säkerhetslås på dörren.

Hur fungerar ett elektroniskt låsvred?

Du som har hemtjänst får ett batteridrivet låsvred monterat på insidan av din dörr. Du själv använder din vanliga nyckel eller låsvredet för att låsa eller låsa upp dörren. När hemtjänsten kommer på besök använder personalen en ”digital nyckel” i den mobiltelefon som de använder i arbetet för att låsa och låsa upp. Det gäller oavsett om du valt kommunens hemtjänst eller en annan hemtjänstutförare.

Använder hemtjänstpersonalen inga vanliga nycklar längre?

Med nyckelfri hemtjänst behövs bara personalens mobiltelefoner, vilket i sin tur innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver hämta, lämna och hantera nycklar i sitt dagliga arbete. Det underlättar deras arbetsdag, sparar restider och bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Kan vem som helst som har en mobiltelefon låsa upp min dörr?

Nej, hemtjänstpersonalens mobiltelefoner har ett system som kräver personlig inloggning för att kunna hantera det elektroniska låsvredet. Det är bara behörig personal som har tillgång till och kan använda telefonerna.

Kan vilken hemtjänstpersonal som helst öppna låset till mitt hem?

Nej, bara personal från din hemtjänstgrupp och nattpatrullhar möjlighet att öppna låset. Hemtjänstpersonalens in- och utpassering blir registrerat och det går att se både när och vilken personal som har använt låset.

Vad händer om hemtjänstpersonalen skulle tappa sin telefon?

Då spärras telefonen direkt och blir helt obrukbar.

Syns det att jag har ett nyckelfritt lås?

Nej, från utsidan av dörren syns ingen skillnad. Men du kan se det nya låsvredet på insidan av dörren.

Behöver ni byta dörren och låset?

Nej, du behåller både din dörr, ditt lås och dina befintliga nycklar och använder dem som vanligt. Om du skulle upphöra att ha hemtjänst eller väljer att flytta monterar kommunen bort det elektroniska låsvredet.

Hur lång tid tar det att montera det nyckelfria låset?

Installationen tar cirka 20 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör jag släpper in?

Vi kommer överens med dig om en tid för montering och montörerna har legitimation med sig som visar att de är anställda av Botkyrka kommun för att utföra installationen.

När installeras de elektroniska låsvreden?

Botkyrka kommun monterar de nya låsen område för område och du blir kontaktad innan montören kommer till dig.

Behöver jag lämna ifrån mig några fysiska nycklar när jag har nyckelfri hemtjänst?

Ja, hemtjänsten kommer fortfarande att behöva ha tillgång till en eller två vanliga nycklar (en för dag och en för natt) som en extra säkerhetsåtgärd och den kommer inte att användas för det vardagliga arbetet. Nyckeln förvaras inlåst i ett nyckelskåp med en funktion som registrerar vem som har öppnat skåpet, hämtat en nyckel och vid vilken tidpunkt det har skett.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej, det blir ingen åverkan på dörren.

Kan personalen råka låsa upp min dörr när de befinner sig på annan plats?

Låset kan endast låsas upp/låsas av behörig personal från din hemtjänstgrupp bara när personalen befinner sig intill din dörr (inom 1 meter).

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Det elektroniska låsvredet har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med elektroniskt låsvred krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning.

Vad händer om jag flyttar, byter hemtjänstutförare eller säger upp min hemtjänst?

Om du byter bostad men behåller din hemtjänst i Botkyrka kommun så återställer en montör din dörr till ursprungligt skick och flyttar låsvredet till din nya bostad.

Om du byter hemtjänstutförare inom Botkyrka kommun behåller du din låsinstallation eftersom alla utförare av hemtjänst i Botkyrka, både den kommunala och privata aktörer, använder samma system för nyckelfri hemtjänst. Den nya utföraren får tillgång till ditt lås och den förra utföraren blir bortkopplad från ditt lås. Allt detta sker per automatik om du väljer att byta hemtjänst.

Om du helt säger upp din hemtjänst återställer en montör från Botkyrka kommun din dörr till ursprungligt skick. Du får också tillbaka den eller de nycklar som hemtjänsten har förvarat.

Är det något jag behöver tänka på när jag använder låset?

Nej, ditt lås kommer att fungera precis som vanligt. Du låser med vredet eller med din nyckel precis som tidigare.

Hur ofta måste batterierna i det elektroniska låset bytas och vem gör det?

Det nyckelfria låsvredet drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Hemtjänstenspersonal får avisering i god tid innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av personal från Botkyrka kommun.

Hur fungerar det med portlås i trapphus?

I vissa fall kan vi behöva installera ett digitalt låssystem för trapphusentrén. Portlåset är godkänt av försäkringsbolagen. Det installeras diskret innanför porten. Det påverkar inte det vanliga låssystemet, ni som bor i huset använder portlåset precis som tidigare.

Botkyrka kommun betalar för det digitala portlåset i sin helhet, inklusive installation, service och underhåll. Det blir ingen åverkan på porten och kommunen återställer den i ursprungsskick om hemtjänstinsatserna upphör. Vi kommer att träffa fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsföreningar för medgivande till installation av portlås om det behövs.

För dig som är fastighetsägare

Säkrare nyckelhantering inom hemtjänsten, tack vare dig som fastighetsägare

Sedan hösten 2020 har Botkyrka kommun infört nyckelfri hemtjänst för sina medborgare. Det innebär att ett elektroniskt låsvred monteras på insidan av brukarens dörr, som hemtjänstpersonalen kan låsa upp med hjälp av sin tjänstetelefon.

För att fullt ut kunna ha en nyckelfri hemtjänst hos personer som bor i flerfamiljsfastigheter behöver även entrédörren kompletteras med en digital enhet.

För dig som fastighetsägare betyder installationen att antalet nycklar/brickor i omlopp till din fastighet minskar. Det betyder också att hemtjänstpersonalen snabbare kan vara på plats hos hemtjänsttagaren vid exempelvis larm, utan att först behöva åka och hämta nyckel, vilket ger en ökad trygghet för medborgare med hemtjänst.

Vad innebär en nyckelfri lösning för din
fastighets entrédörr?

Botkyrka kommuns leverantör av de digitala enheterna är Phoniro AB, som är en del av ASSA Abloy-koncernen. Installationen av den digitala enheten för entrédörren utförs av auktoriserad tekniker och

• är unik för varje entrédörr,
• kan endast användas av behörig omsorgspersonal,
• påverkar inte befintlig funktion på din entrédörr,
• påverkar inte övriga hyresgäster,
• fungerar med befintligt elslutbleck,
• installeras utan åverkan på dörr eller karm,
• kräver ingen kabeldragning till elslutblecket,

• innebär att antalet nycklar/brickor i omlopp till din fastighet minskar,
• anpassar din fastighet för kvalitetssäkrad hemtjänst,
• loggar vilken omsorgspersonal som passerar och vid vilken tidpunkt,
• innebär att en tappad eller stulen tjänstetelefon, till skillnad från en fysisk nyckel, inte kan användas av obehörig och kan spärras för användning.

Så monteras den digitala enheten på entrédörren

Monteringen görs om möjligt dolt. Är detta inte möjlligt monteras enheten i taket med hjälp av en eller fyra skruvar.

Den digitala enheten drivs med 12V/24V med en förbrukning på max 1 Watt eller spänningsmatar via batteri. Strömförsörjningen sker om möjligt från elslutblecket men kan också kopplas till annan strömkälla.

Botkyrka kommun behöver ditt samtycke för montering

Den nyckelfria lösningen för entrédörren betalas i sin helhet av kommunen, inklusive installation, service och underhåll.

För monteringen behöver Botkyrka kommun ditt samtycke som fastighetsägare.

Välkommen att kontakta oss

Dina synpunkter är viktiga. Är du fastighetsägare och har frågor om nyckelfri hemtjänst är du välkommen att kontakta:

Camilla Törnroos
Botkyrka kommun
E-post: camilla.tornroos@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: