Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nätverk och samarbeten

För att stimulera och påverka utvecklingen av det regionala och lokala näringslivet initierar och deltar Botkyrka kommun i olika nätverk och samarbetsprojekt.

Coompanion

Coompanion hjälper dig att lyckas när du vill förverkliga en idé ihop med andra och starta och driva företag tillsammans. Ni får kostnadsfri rådgivning – både innan, under och efter starten.

Tillväxt Botkyrka

Tillväxt Botkyrka jobbar för att företag i Botkyrka ska växa och samarbetar med kommunen och arbetsförmedlingen. De hjälper dig som har ett företag med 5-50 anställda med kostnadsfri affärsutveckling och rekrytering. Tillväxt Botkyrka har ett stort kontaktnät av specialister, företag och rekryterare.

Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge (rådgivning)

Det är ett lokalt samarbete i syfte att främja nyföretagande i kommunen. Rådgivning ges på Näringslivscenter i Botkyrkas kommunhus för medborgare som vill starta eget företag.

Till Nyföratagarcentrums webbplats

ALMI (rådgivning)

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Kontakta Yasin Diken för att boka tid: yasin.diken@almi.se eller 08-458 14 87.

Till ALMIs webbplats

Företagarna Botkyrka-Salem

Företagarna är en medlemsorganisation för företagare som verkar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Botkyrka.

Till företagarna Botkyrka/Salems webbplats

Södertörnsamarbetet

Botkyrka kommun utgör med sitt strategiska läge söder om Stockholm en vital del av det regionala tillväxtområdet Södertörn. De åtta kommunerna på Södertörn är: Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Tillsammans äger kommunerna gemensamma bolag och organisationer. Benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är exempel på samarbeten som pågår.

Till Södertörnssamarbetets webbplats.

Växtkraft Södertörn

Växtkraft Södertörn – stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Handeln, besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt under coronapandemin. Restriktionerna har skapat nya levnadsmönster som kraftigt påverkat våra konsumtions-, fritids-, och nöjesvanor.

Därför bidrar nu Växtkraft Södertörn till att stärka ditt företags konkurrenskraft och ge anställda en starkare position på arbetsmarknaden. Projektet erbjuder kompetenskartläggning och behovsanpassad utbildning till både företagets ledning och anställda. För den som är osäker på sitt yrkesval i samband med en karriärväxling erbjuder Växtkraft Södertörn stöd via studie- och yrkesvägledare.

Växtkraft Södertörn, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vänder sig till företag i Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Projektet har utvecklats i samverkan mellan Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns kommun tillsammans med ett antal företag inom de sex kommunerna på Södertörn. Projektet är tidsbegränsat och pågår mellan den 1 september 2020 och december 2022.

Till Växtkraft Södertörns webbplats

Flemingsberg Science

Flemingsberg Science är en stiftelse som arbetar för att stärka utvecklingen inom medicinsk teknik och diagnostik i Stockholm, och det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg. Huvudmän är Karolinska Institutet, KTH, Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrkas kommuner samt Stockholms läns landsting.

Till Flemingsberg Science webbplats

Karolinska Institutets Science Park

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Till Karolinska institutets science parks webbplats.

Stockholm Business Alliance

Botkyrka är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA). SBA är ett partnerskap mellan 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att öka samarbetet med näringslivsfrågor samt attrahera utländska investeringar till regionen.

Till Stockholm business alliances webbplats

Stockholms handelskammare

Handelskammaren är en medlemsorganisation som driver frågor som är avgörandeför att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i huvudstadsregionen.

Till Stockholms handelskammares webbplats

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: