Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för skylt

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för skylt. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta i skala 1:400
  Situationsplan/tomtkarta i form av ett kartutdrag. Kartan kan skrivas ut från kommunens webbplats och kan beställas hos Enheten för geografisk information Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Med skylten inritad i skala 1:100 eller lämplig skala som visar tydligt placering omgivning mm. Mer information om. Mer information om fasadritning.

 • Detaljredovisning
  Skyltritning i lämplig skala (till exempel 1:20) med budskap, utseende, mått och annan teknisk information, till exempel infästningar, ledningsdragning och belysning. Mer information om detaljritning.

 • Kontrollplan
  Som redovisar att skylten uppfyller de tekniska egenskapskraven och kravet på anpassning till byggnaden – att skylten sätts upp på ett varsamt sätt och som inte förvanskar en byggnads historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. Mer information om kontrollplan finns här.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

Senast uppdaterad: