Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Problem hemma

Du har rätt att må bra och känna dig trygg i ditt hem och i din familj. Om du mår dåligt, riskerar att skadas eller far illa på på något annat sätt i din hemmiljö kan du få hjälp och stöd.

Ett första steg är att ringa oss på och prata om din situation. Du behöver inte säga vad du heter. Det är frivilligt att ta emot vårt stöd. Det du berättar i samtalen skyddas av sekretess. Sekretess betyder att något är hemligt och att ingen annan får veta det.

Exempel på hur vi kan hjälpa dig

 • Familjerådgivning.
 • Samarbetssamtal.
 • Samarbetsmodellen konflikt och försoning, då föräldrar, du, socialtjänsten och tingsrätten försöker hitta lösningar på problem så att du får det bra.
 • Familjerådslag.
 • Samtalsmottagning för familj och föräldrar.
 • Mottagning våld i nära relation.

Mina föräldrar bråkar

Både du och dina föräldrar kan få hjälp om dina föräldrar bråkar. Det finns olika stöd som du och dina föräldrar kan få.

Jag har upplevt våld

Våld och sexuella övergrepp är ett brott. Om du har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller något annat brott, kan du få stöd och hjälp. Kontakta elevhälsan, någon vuxen på skolan eller oss i socialtjänsten. Vi finns till för dig.

Ingen i din familj eller släkt får:

 • slå dig eller göra illa någon annan i din familj, inte heller ditt husdjur
 • göra saker som får dig eller någon annan i din familj att må dåligt
 • straffa dig eller någon annan i din familj
 • ställa för höga krav
 • säga taskiga saker, håna eller hota dig eller någon annan i din familj
 • göra något mot din kropp som du inte vill och som känns dåligt

Jag kan inte bo kvar hemma

Om du riskerar att skadas eller må dåligt kan du behöva bo någon annanstans. Det kan vara att dina föräldrar inte mår bra eller orkar ta hand om dig. Då kan du behöva flytta. Vi hjälper dig med det. Det kan vara för en kortare tid eller för resten av din uppväxt.

Innan vi kommer fram till att du ska bo i en annan familj gör vi en utredning. Då talar vi med dig och dina föräldrar om hur ni vill ha det. Vi vill hjälpa din familj så att ni ska kunna bo tillsammans. Om vi kommer fram till att det inte går, ska vi alltid utgå från vad som är bäst för dig. Vi undersöker om du kan bo hos en släkting eller någon som känner din familj bra, och om det skulle vara en bra lösning för dig. Vi har i uppgift att tänka på vad som är bäst för dig på lång sikt, även om du själv skulle vilja något annat för stunden.

Att bo i familjehem

I ett familjehem bor du när du inte kan bo med dina föräldrar. Ett familjehem är en eller flera vuxna som du bor med. Familjehemmet ska hjälpa dig att känna dig trygg. Det ska hjälpa dig att ha kontakt med dina föräldrar, skolan och oss på socialtjänsten. Familjehemmet ska hjälpa dig med till exempel läxor och att skjutsa till din fritidsaktivitet.

Du får en socialsekreterare som ska finnas för just dig och kan svara på alla dina frågor.

Jourhem

Om något akut inträffar som gör att du behöver någon annanstans att bo, kan du få komma till ett jourhem. Där bor du en kortare tid, tills vi hittar ett familjehem.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: