Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skyddsrum (bygglov)

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Har du ett skyddsrum på din fastighet och ska göra en bygglovspliktig eller anmälningspliktig åtgärd ska du inkomma med ett utlåtande från en skyddsrumssakkunnig.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: