Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dialoger i ditt område

Botkyrkadialogen kommer att finnas på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

 • Botkyrkadialogen Grödinge

  Våren 2024 kommer Botkyrkadialogen tillbaka till Vårsta-Grödinge. Så snart datum och platser är klara kan du läsa om det här. Hoppas vi ses i vår!

 • Botkyrkadialogen Tumba

  Mötesplats Tumba fylldes till sista stolen när Botkyrkadialogen bjöd in Tumbas seniorer till dialog och trots årets första snösmocka så tog sig tappra tumbabor till medborgarkontoret en lördag för att diskutera sin stadsdel. Botkyrkadialogen hölls under oktober-november 2022 men besluten om vilka dialogförslag som kan genomföras dröjer. Anledningen är att den politiska organisationen har förändrats och dialogen har pausats en tid för att förbättra arbetsmetoden. Så snart besluten har klubbats kan du läsa om dem här.

 • Botkyrkadialogen Tullinge

  Det blev en produktiv dialog mellan kommunen och Tullingeborna under april-maj 2022. Så många som 132 synpunkter samlades in och säkert hade det lite att göra med att vi äntligen kunde mötas "på riktigt". Två dialoger hölls i Tullinge centrum en och med gymnasieelverna i Tullinge gymnasium.

 • Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

  Tack alla Hallunda-Norsborgsbor för deltagande i Botkyrkadialogen under maj-juni 2023 och för alla kloka och kreativa förslag på hur vi kan göra området bättre.

 • Botkyrkadialogen Alby

  2023 års första Botkyrkadialog hölls i Alby 20 februari - 31 mars. Den präglades av många möten med engagerade Albybor som bland annat ville prata om behoven av fritidssysselsättning, belysning, trygghet och renhållning. Förslagen som kom in utreds nu av kommunen.

 • Botkyrkadialogen Fittja

  Under februari - mars 2022 var Botkyrkadialogen i Fittja. En dialog som samlade in över hundra synpunkter och där omtanken om andra gav dialogen en fin inramning. Se alla de insamlade idéerna och synpunkterna på dialog.botkyrka.se

 • Botkyrkadialogen Storvreten

  Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Botkyrkakommissionen 2019.

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se