Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dialoger i ditt område

Botkyrkadialogen kommer att finnas på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

 • Botkyrkadialogen Tumba

  Tack till alla Tumbabor som deltog i Botkyrkadialogen under oktober-november och extra tack till er som kom till dialogen 19 november på medborgarkontoret, trots att det strax efter vi startat blev vinterns första snökaos.

 • Botkyrkadialogen Alby

  Under februari - mars 2023 är det återigen dags för medborgardialog i Alby. Du som bor och verkar i Alby kommer att få mer information om det i början på året.

 • Botkyrkadialogen Tullinge

  Det blev en produktiv dialog mellan kommunen och Tullingeborna under april-maj 2022. Så många som 132 synpunkter samlades in och säkert hade det lite att göra med att vi äntligen kunde mötas "på riktigt". Två dialoger hölls i Tullinge centrum en och med gymnasieelverna i Tullinge gymnasium.

 • Botkyrkadialogen Fittja

  Botkyrkadialogen i Fittja 2022 är nu avslutad. Se alla de insamlade idéerna och synpunkterna på dialog.botkyrka.se

 • Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

  Renhållning, fritid och ta bättre vara på områdets historiska värden. Det var några av ämnena som kom upp i dialogen i Hallunda- Norsborg våren 2021.

 • Botkyrkadialogen Grödinge

  Bättre skolgård, rensning av Grödingevallen och förbättrad belysning i Vårsta strandpark är några av de resultat som Botkyrkadialogens tre dialoger i Grödinge 2019.

 • Botkyrkadialogen Storvreten

  Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Botkyrkakommissionen 2019.

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se