Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dialoger i ditt område

Botkyrkadialogen kommer att finnas på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

 • Botkyrkadialogen Tullinge

  Botkyrkadialogen är tillbaka och vi vill prata med alla er som bor och verkar i Tullinge! Du har flera möjligheter att delta, både digitalt och fysiskt på plats. Gör som Elvira och Ellen, var med och gör skillnad i Tullinge

 • Botkyrkadialogen Tumba

  Nytt fullutrustat utegym i Sven Tumbas park, tre härliga söndagar med parkteater och ett efterlängtat lyft av gångstråket i Tuna.

 • Botkyrkadialogen Fittja

  Botkyrkadialogen i Fittja 2022 är nu avslutad. Se alla de insamlade idéerna och synpunkterna på dialog.botkyrka.se

 • Botkyrkadialogen Grödinge

  Bättre skolgård, rensning av Grödingevallen och förbättrad belysning i Vårsta strandpark är några av de resultat som Botkyrkadialogens tre dialoger i Grödinge 2019.

 • Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

  Renhållning, fritid och ta bättre vara på områdets historiska värden. Det var några av ämnena som kom upp i dialogen i Hallunda- Norsborg våren 2021.

 • Botkyrkadialogen Storvreten

  Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Botkyrkakommissionen 2019.

 • Botkyrkadialogen Alby

  Tack alla Albybor som deltog i Botkyrkadialogen under februari och mars! Totalt kom ni in med 73 synpunkter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!