Öppna mobilmenyn

Dialoger i ditt område

Botkyrkadialogen kommer att finnas på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

 • Botkyrkadialogen Tumba

  Digital dialog i Tuna

 • Botkyrkadialogen Fittja

  Bidrag till aktiviteter för äldre, renhållning och stärkt elevinflytande i skolan är några av resultaten av Botkyrkadialogens tre dialogtillfällen i Fittja under 2019.

 • Botkyrkadialogen Grödinge

  Bättre skolgård, rensning av Grödingevallen och förbättrad belysning i Vårsta strandpark är några av de resultat som Botkyrkadialogens tre dialoger i Grödinge 2019.

 • Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

  Stadsodling, fler papperskorgar, upprustning av hundrastgård. Det är några av förslagen som kom upp under dialogerna i Hallunda-Norsborg under 2019.

 • Botkyrkadialogen Storvreten

  Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Botkyrkakommissionen 2019.

 • Botkyrkadialogen Tullinge

  Dialogkommissionen arbetar nu med förslagen som kom in under dialogerna i Tullinge under 2020 och återkommer under hösten med beslut. Läs om några av förslagen som kom in här.

 • Botkyrkadialogen Alby

  Digital dialog i Tuna

Vill du veta mer? Kontakta oss!