Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dialoger i ditt område

Botkyrkadialogen kommer att finnas på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

 • Botkyrkadialogen Grödinge

  Barnens dialog 7 maj på Malmsjö skola drog mängder av korvsugna och nyfikna barn. När väl korvkön lugnat sig och alla fått i sig sin korv och sin dricka fanns energi för att prata med kommunen om vad som är viktigt för dem och vad de vill förändra. Söndag 28 maj är du välkommen på dialog för alla i Vårsta strandpark kl. 11-14.

 • Botkyrkadialogen Tumba

  Mötesplats Tumba fylldes till sista stolen när Botkyrkadialogen bjöd in Tumbas seniorer till dialog och trots årets första snösmocka så tog sig tappra tumbabor till medborgarkontoret en lördag för att diskutera sin stadsdel. Botkyrkadialogen hölls under oktober-november 2022 men besluten om vilka dialogförslag som kan genomföras dröjer. Anledningen är att den politiska organisationen har förändrats och dialogen har pausats en tid för att förbättra arbetsmetoden. Så snart besluten har klubbats kan du läsa om dem här.

 • Botkyrkadialogen Tullinge

  Det blev en produktiv dialog mellan kommunen och Tullingeborna under april-maj 2022. Så många som 132 synpunkter samlades in och säkert hade det lite att göra med att vi äntligen kunde mötas "på riktigt". Två dialoger hölls i Tullinge centrum en och med gymnasieelverna i Tullinge gymnasium.

 • Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

  Tack alla Hallunda-Norsborgsbor för deltagande i Botkyrkadialogen under maj-juni 2023 och för alla kloka och kreativa förslag på hur vi kan göra området bättre.

 • Botkyrkadialogen Alby

  2023 års första Botkyrkadialog hölls i Alby 20 februari - 31 mars. Den präglades av många möten med engagerade Albybor som bland annat ville prata om behoven av fritidssysselsättning, belysning, trygghet och renhållning. Förslagen som kom in utreds nu av kommunen.

 • Botkyrkadialogen Fittja

  En efterlängtad konstgräsplan intill Fittjaskolan, fritidsaktiviteter för unga, belysning av hundrastgårdar och tre solstolar/strandsängar på Fittjanäset – det blev resultatet av Fittjadialogen i februari och mars 2022.

 • Botkyrkadialogen Storvreten

  Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Botkyrkakommissionen 2019.

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se