Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Dialoger i ditt område

Botkyrkadialogen kommer att finnas på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus tre månader i taget.

 • Botkyrkadialogen Hallunda-Norsborg

  Nu är Botkyrkadialogen i Hallunda-Norsborg! Mellan måndag 1 maj och fredag 9 juni har du möjlighet att påverka ditt område. Vad tror du kan göra Hallunda-Norsborg till en bättre och tryggare plats att bo och vistas i?

 • Botkyrkadialogen Alby

  Efter sex veckor av intensivt "dialogande" har vi nu avslutat Botkyrkadialogen med Albyborna. Totalt samlades det in 96 synpunkter och förslag.

 • Botkyrkadialogen Tumba

  Tack till alla Tumbabor som deltog i Botkyrkadialogen under oktober-november 2022. Besluten om vilka dialogförslag som kan genomföras dröjer. Anledningen är att den politiska organisationen har förändrats efter valet och dialog- och demokratiberedningen, som hanterar dialogfrågor, har ännu inte fått mandat att fatta beslut om den del av kommunstyrelsens budget som är vikt åt att genomföra dialogförslag.

 • Botkyrkadialogen Fittja

  Under februari - mars 2022 var Botkyrkadialogen i Fittja. En dialog som samlade in över hundra synpunkter och där omtanken om andra gav dialogen en fin inramning. Se alla de insamlade idéerna och synpunkterna på dialog.botkyrka.se

 • Botkyrkadialogen Tullinge

  Det blev en produktiv dialog mellan kommunen och Tullingeborna under april-maj 2022. Så många som 132 synpunkter samlades in och säkert hade det lite att göra med att vi äntligen kunde mötas "på riktigt". Två dialoger hölls i Tullinge centrum en och med gymnasieelverna i Tullinge gymnasium.

 • Botkyrkadialogen Grödinge

  Mer sysselsättning för unga, upprustning av populära Vårsta strandpark och minska hastigheten på trafiken i Bremora. Det var några av förslagen som kom upp i Botkyrkadialogen i Vårsta-Grödinge hösten 2021.

 • Botkyrkadialogen Storvreten

  Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Botkyrkakommissionen 2019.

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se