Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Brygga

En brygga är en konstruktion på pelare eller flytelement som sträcker sig ut i vattnet från en strand. En brygga med plats för 10 båtar eller fler bedöms som småbåtshamn och behöver bygglov. 

För mindre bryggor behövs inte bygglov. Ofta finns dock strandskydd, vilket gör att man behöver dispens från strandskyddet (det vill säga godkänt undantag enligt miljöbalken kap 7 § 18)

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: