Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Brandsakkunnig

En certifierad sakkunnig person inom brandskydd kontrollerar att byggnaden följer de kontrollpunkter som beskrivs i kontrollplanen och som sammanfattar brand kraven.

Boverket har tagit fram föreskrifter och instruktioner för brandsakkunniga.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: