Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fasadändring

Att göra ändringar i en byggnads fasad kräver i de flesta fall bygglov. Här nedan följer exempel på yttre ändringar som innebär att du måste söka bygglov.

Bygglov behövs för att:

  • ändra en byggnads färg
  • ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial
  • ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, till exempel genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte, hängning (ändra från sidohängda till vippfönster).
  • sätta upp balkonger eller ändra befintliga
  • bygga takkupor eller altaner
  • tilläggsisolera fasaden
  • komplettera/ändra byggnadens yttre med nya detaljer till exempel: luftvärmepump/ventilationsaggregat, rök-/ventilationskanal, markiskåpor, jalusier
  • installera en dominerande skorsten utanpå husfasad

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: