Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Fittja

Bidrag till aktiviteter för äldre, renhållning och stärkt elevinflytande i skolan är några av resultaten av Botkyrkadialogens tre dialogtillfällen i Fittja under 2019.

Dialogresultat

Tre dialoger hölls i Fittja under hösten 2019. Totalt kom 110 förslag in från Fittjaborna. Bland annat fördelades pengar till:

  • Stöd och bidrag till planerade aktiviteter för äldre.
  • 49.000 kronor för att förstärka elevinflytande och det formella demokratiska arbetet i skolan. Pengarna bidrar till att kunna skicka elever från Fittjaskolan och Tallidsskolan till Sveriges elevråds utbildning för ombud och skyddsombud.
  • 200 000 kronor till en renhållningsinsats som specifikt tar sig an problematiken med råttor i Fittja.
  • Bänkar i anslutning till bron mellan Fittja centrum och marknadsplatsen.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: