Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Botkyrkadialogen Fittja

Under februari - mars 2022 var Botkyrkadialogen i Fittja. En dialog som samlade in över hundra synpunkter och där omtanken om andra gav dialogen en fin inramning. Se alla de insamlade idéerna och synpunkterna på dialog.botkyrka.se

Tre systrar i Fittjahöjden

Det var andra gången kommunens medborgardialog, Botkyrkadialogen, var i Fittja. Under ca 5 veckor var, bland annat, området kring centrum, skolorna, fritidsgården Fittjapulsen, vård- och omsorgsboendet Strandängsgården, Språkcaféet och konsthallen plats för diskussioner mellan Fittjabor, verksamma inom föreningar och näringsliv och kommunens tjänstepersoner.

Omtanke om andra

De över 100 insamlade synpunkterna och idéerna kommer nu att utredas av Dialogkommissionen.

– Något som vi noterat under flera av samtalen med Fittjaborna har varit omtanken om andra, säger projektledare Ana Ekelund. Unga har kommit fram till oss för att påpeka att centrum behöver sittplatser för de äldre att vila på och många äldre har efterfrågat fler aktiviteter och sysselsättning för ungdomar. Det är glädjande.

Parker och trygghet

Efterfrågan på lekplatser är stor i stadsdelen. Flera boende påpekar att de uppskattar, och gärna vistas i, den upprustade parken Fittjahöjden men att de vill ha slitstarkare utrustning, fler gungor och bättre renhållning. Fittjaborna vill även öka tryggheten kring centrum och göra området kring centrum mer lockande. Här kan du läsa om upprustningen av Fittja torg som planeras till sensommaren 2023.

När Dialogkommissionen beslutat om vilka idéer och synpunkter som är möjliga att genomföra som kan du läsa om det här.

Dialogresultat 2019

Tre dialoger hölls i Fittja under hösten 2019. Totalt kom 110 förslag in från Fittjaborna. Bland annat fördelades pengar till:

  • Stöd och bidrag till planerade aktiviteter för äldre.
  • 49.000 kronor för att förstärka elevinflytande och det formella demokratiska arbetet i skolan. Pengarna bidrar till att kunna skicka elever från Fittjaskolan och Tallidsskolan till Sveriges elevråds utbildning för ombud och skyddsombud.
  • 200 000 kronor till en renhållningsinsats som specifikt tar sig an problematiken med råttor i Fittja.
  • Bänkar i anslutning till bron mellan Fittja centrum och marknadsplatsen.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: