Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sjuksköterskeenheten

Sjukskötersketeamet ger omvårdnad, trygghet och kontinuitet för både dig som senior och dina anhöriga. Vi utför både planerade och akuta insatser.

Sjuksköterskeenheten består av 45 sjuksköterskor och en dietist som arbetar inom äldreomsorg och LSS.

På dagtid arbetar omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på boendena. Sjuksköterskan ingår i teamet som arbetar närmast dig som senior på boendet.

På kvällar, helger och nätter har sjuksköterskorna jour och besöker flera olika boenden. De täcker in större områden och utför både planerade och akuta insatser.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska samverkar med patientansvarig läkare. Läkaren kommer till boendet en gång i veckan. Sjukskötersketeamet kontaktar läkare vid behov dygnet runt

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Enhetschef
Tina Anslin

Biträdande enhetschef
Susan Hietamäki

Verksamhetschef
Camilla Björling

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: