Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd och dispens inom naturreservat

Det finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i naturreservat. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden i de kommunala reservaten.

Föreskrifterna kan också ange att vissa åtgärder eller aktiviteter får utföras efter kommunens eller Länsstyrelsens tillstånd. Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet eller inte ska du kontakta kommunens miljöenhet eller Länsstyrelsen.

Så söker du

I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen (Miljöenheten). I naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söks tillstånd och dispens hos Länsstyrelsen.

Kommunala naturreservat i Botkyrka är:

 • Ensta Ö
 • Hörningsnäs
 • Lida
 • Stora träsket
 • Vinterskogen
 • Åvinge
 • Östra Bröta
 • Svartkällskogen

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla:

 • sökandens namn, organisations- eller personnummer, adress, telefon och e-postadress
 • kommun, gärna även fastighetsbeteckning och fastighetsägare
 • beskrivning av de åtgärder och aktiviteter som planeras och deras omfattning
 • datum för aktiviteterna och hur många personer som ska delta
 • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
 • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa ev. skador
 • karta med aktuellt område inritat
 • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning

Skicka din ansökan till kommunen via e-post sbf@botkyrka.se

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispens eller tillstånd i naturreservat (gäller ej markägaren). Avgiften som är en handläggningsavgift ska betalas oavsett om dispens eller tillstånd medges eller inte.

Naturreservat i Botkyrka där dispens ska sökas hos Länsstyrelsen:

 • Bornsjön
 • Brinkbäcken
 • Ekholmen
 • Pålamalm
 • Norrga
 • Stora Uringe.

Senast uppdaterad:

Kontakta miljöenheten

Naturreservat i Stockholms län

I Stockholms län finns närmare 330 naturreservat. Här kan du vandra, plocka bär, rida, klättra i berg, paddla över stilla sjöar, kika på fåglar, upptäcka grottor, åka skidor, bada, mysa med kaffekorg och så mycket mer.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad: