Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Ansökan om stöd vid funktionsnedsättning

Ansök om stöd

Du kan ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt. Du behöver inte ansöka om en specifik form av stöd. Handläggaren tar tillsammans med dig reda på vilka behov du har och hur du bäst kan få stöd av Botkyrkas vård och omsorg. Läs mer om stöd enligt LSS.

Ansök via e-tjänsten Medborgartjänst

Ansök via blankett

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd. Om du vill kan du ge samtycke till en närstående att få tillgång till e-tjänsten. Här hittar du en vägledning till hur e-tjänsten fungerar.

Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00, eller hos ditt medborgarkontor.

Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du som är 18 eller äldre står alltid själv för din ansökan. Om du inte själv kan ansöka och föra din talan, kan en god man göra det i ditt ställe.

Du får en bekräftelse antingen muntligen eller skriftligen att din ansökan är mottagen.

Vi kontaktar dig

Du får en inbjudan till möte med en handläggare. Mötet kan vara på handläggarens kontor, hemma hos dig, telefonmöte eller videomöte. Om du har intyg eller liknande som visar vilket behov av stöd du har, förbered gärna dessa. Intyg är ofta viktiga för att kunna få stöd. Du kan ta med dig en anhörig till mötet om du vill. Om du tycker att det är okej kan din handläggare prata med dina anhöriga för att få veta mer om ditt behov av stöd i vardagen.

Möte med handläggaren

Berätta om din situation för handläggaren. Handläggaren ställer frågor för att förstå vilket behov av stöd du har. Du får också en del information. Om du har frågor om informationen du får under mötet, be gärna din handläggare att förklara mer.

Handläggaren utreder

Handläggaren undersöker om du har rätt att få stödet du ansöker om enligt lagen. Han eller hon tittar då på vilken funktionsnedsättning du har, hur stora dina behov är, och vilken hjälp du redan har eller kan få på annat sätt än genom LSS. Du kan till exempel också få stöd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst eller boendestöd.

Fråga gärna din handläggare om hur lång tid utredningen kommer att ta. I vissa fall får du hem ett utkast av utredningen, för att du ska läsa igenom och se så att allt stämmer. Dina synpunkter är viktiga.

Beslut – bifall eller avslag

Handläggaren fattar ett beslut om du kan få stöd. Beslutet och utredningen skickas hem till dig.

Ja (bifall)
Du får information om stödet. Vissa sorters stöd är avgiftsbelagda. För att din avgift ska beräknas rätt behöver du lämna in uppgifter om inkomst och boendekostnad. Du får automatiskt blanketter som du ska fylla i. När ditt stöd har kommit igång får du ett beslut om hur stor avgift du ska betala. Om du tycker att din avgiftshandläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga.

Nej (avslag)
Du får en förklaring till varför du fått avslag. Läs gärna bedömningen i utredningen. Hör gärna av dig till din handläggare om du har frågor om ditt beslut. Om du har fått ett avslag kan du överklaga om du inte är nöjd. Handläggaren kan hjälpa dig med det om du vill. Du kan alltid söka på nytt om dina behov förändras.

Bifall – stödet sätter igång

Om du får ja på din ansökan kontaktar den verksamhet som ska ge dig stödet, och du får mer informtion. Det är nu verksamheten som du har kontakt med angående ditt stöd.

Uppföljning

Handläggaren följer upp ditt belut inom ett år. Du kan alltid höra av dig om till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Senast uppdaterad:

Lämna synpunkter på ansökningsprocessen

Berätta för din handläggare om det är något du tycker att kan utvecklas eller förbättras.

Du kan också lämna dina synpunkter direkt till kommunen genom att ringa 08-530 610 00 eller skriva brev till Botkyrka kommun. Märk brevet ”Synpunkt”. Brevet kan du lämna i kommunhusets reception eller skicka till:

Botkyrka kommun
147 85 Tumba.

Du kan också lämna synpunkter via e-tjänst

Exemepel på stöd

  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet 
  • Gruppbostad
  • Korttidsboende för barn och unga

Senast uppdaterad: