Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) innehåller allmänna bestämmelser om hur myndigheter ska handlägga ärenden. Där finns regler om skyldigheten att ge service, rätten att ha tolk, hur man överklagar, med mera.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: