Öppna mobilmenyn

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) innehåller allmänna bestämmelser om hur myndigheter ska handlägga ärenden. Där finns regler om skyldigheten att ge service, rätten att ha tolk, hur man överklagar, med mera.

Senast uppdaterad: 08 januari 2020