Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) innehåller allmänna bestämmelser om hur myndigheter ska handlägga ärenden. Där finns regler om skyldigheten att ge service, rätten att ha tolk, hur man överklagar, med mera.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: