Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bokning

Här ser du när Botvidsgården är ledig för att hyra. Skicka en bokningsförfrågan genom att fylla i formuläret nedan.

Bokningsschema

Boka Botvidsgården

Fyll i formuläret nedan för att göra en bokningsförfrågan.

Välj startdatum * (obligatorisk)
Välj startdatum
Välj slutdatum * (obligatorisk)
Välj slutdatum
Välj bokningstyp (se priser för mer information) * (obligatorisk)
Välj bokningstyp (se priser för mer information)


Adress
Postnummer
Ort

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Välj tillval (se priser för mer information)
Välj tillval (se priser för mer information)
Så hanterar vi dina personuppgifter

När du hör av dig till oss blir ditt ärende en offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Senast uppdaterad:

Priser

Här hittar du prislistor över vad det kostar att hyra Botvidsgården.

  • Verksamhet i lokaler som hyrs ut av kultur och fritidsförvaltningen ska inte strida mot demokratiska värderingar. Verksamheten ska respektera och ställa sig bakom grundläggande demokratiska principer och värna om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom godkännande av bokningsvillkoren intygar hyrestagaren att verksamheten i det aktuella ärendet uppfyller villkoren. Om skyldigheterna inte uppfylls äger kultur- och fritidsförvaltningen rätt att neka uthyrning när kännedom om detta uppstår, samt stänga av den aktuella hyrestagaren från möjligheten att hyra lokal inom en begränsad tidsperiod. Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att neka uthyrning av säkerhetsskäl.
  • Vid föreningsaktivitet ska alltid en ansvarig ledare finnas på plats under hela hyrestiden. Ansvarig ledare ska känna till och följa säkerhetsföreskrifter för den aktuella anläggningen. Det är föreningens/hyresgästens ansvar att ta del av säkerhetsföreskrifterna.
  • Vid kontroll ska man kunna uppvisa bokningsbekräftelse.
  • Hyresgästen ska lämna anläggningen städad om inte städning beställts som tillval. Inget får lämnas kvar i lokalen efter bokningens slut. Om detta inte följs debiteras en avgift enligt fastställd prislista.
  • Lokaler ska lämnas låsta och larmade enligt anvisningarna. Om detta inte görs debiteras en avgift enligt fastställd prislista.
  • I lokalerna råder det förbud vad gäller rökning och djur får inte vistas inomhus i anläggningarna.
  • Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning och även informera kultur- och fritidsförvaltningen om det kan finnas en risk för ordningsstörning eller hotbild mot det aktuella arrangemanget eller verksamheten.
  • Falskt larm som utlöses under hyrestiden kommer att debiteras hyresgästen enligt fastställd prislista.
  • Skador eller slitage som beror på att man inte har följt dessa ordningsregler debiteras av kultur- och fritidsförvaltningen till den hyrande föreningen eller organisationen.

Avbokning

Om du inte kommer att använda din tid är det viktigt att avboka den så att någon annan kan ta del av tiden. För avgiftsfri avbokning så ska detta ske senast två veckor innan. Avbokning som görs mindre än två veckor innan debiteras halva kostnaden.

Om Botvidsgården

Läs mer om vilka faciliteter som finns och se bilder på lokalen och omgivningen.

Senast uppdaterad: