Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Snöfall kan medföra problem i trafiken

    SMHI varnar för kraftigare snöfall från tisdag förmiddag fram till tisdag kväll och det kan medföra problem i trafiken. Mer information.

Riktlinjer för länshållningsvatten

Entreprenörer och verksamheter som utför exempelvis sprängning, borrning, schaktning eller har upplag av bergmassor behöver följa kommunens riktlinjer för länshållningsvatten.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: