Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkas kulturmiljöprogram

Botkyrka kommun har tagit fram ett kulturmiljöprogram som är antaget i kommunfullmäktige 2014-05-22.

Kulturmiljöer i detta program representerar ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala plan- och bygglovshanteringen.

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att:

  • Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag,
  • Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.
  • Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Senast uppdaterad:

Lusthus från Norsborg herrgård

Botkyrkas kulturmiljöprogram

vill du veta mer om kulturmiljöprogrammet syfte och hitta läsa programmet i sin helhet, hittar du hela programmet här.

Senast uppdaterad: