Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samordnad individuell plan, SIP

Du som behöver eller redan har stöd och vård från både kommunen och regionen, till exempel socialtjänst, omsorg, skola, habilitering och sjukvård, har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Planen ska utgå från dig och ge en helhetsbild av dina pågående och planerade insatser.

SIP finns till för att du själv ska slippa samordna alla dina kontakter med kommun och region. Du har alltid rätt att begära en SIP genom att vända dig till någon av verksamheterna du har kontakt med.

Syftet med en SIP kan till exempel vara att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter eller att samordna när du behöver flera olika insatser samtidigt eller i en särskild ordning. En SIP kan enbart genomföras om du har samtyckt till det.

Du bestämmer

Planen ska ge dig en helhetsbild över de insatser du har och kan söka och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Målet är att du ska få ökat inflytande och bli mer delaktig.

Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Planen ska handla om dina mål, behov, styrkor och önskemål samt stöd och behandling. Allt för att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: