Öppna mobilmenyn

EKS

EKS är en serie bestämmelser från Boverket om dimensioner för bärande konstruktioner.

Sedan 1 januari 2011 ersätter EKS tillsammans med de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, de tidigare bestämmelserna, Boverkets konstruktionsregler (BKR).

Senast uppdaterad: 08 januari 2020