Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Mötesdatum

Protokoll - Kommunstyrelsen, 21 juni

Kommunstyrelsen

21 juni 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

16 juni 2021

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd, 16 juni

Södertörns överförmyndarnämnd

16 juni 2021

Protokoll - Barnutskottet, 16 juni

Socialnämnden

16 juni 2021

Protokoll - utskottet Botkyrka som organisation, 15 juni

Utskottet Botkyrka som organisation

15 juni 2021

Protokoll - Socialnämnden, 15 juni

Socialnämnden

15 juni 2021

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden, 15 juni

Teknik- och fastighetsnämnden

15 juni 2021

Protokoll - UN 2021-06-15

Utbildningsnämnden

15 juni 2021

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund, 11 juni

Södertörns brandförsvarsförbund

11 juni 2021

Protokoll - Samordnings-förbundet, 9 juni

Socialnämnden

09 juni 2021

Protokoll - Ungdoms- och vuxenutskottet, 7 juni

Socialnämnden

07 juni 2021

Protokoll - Kommunstyrelsen, 7 juni

Kommunstyrelsen

07 juni 2021

Protokoll - Kommunens revisorer, 7 juni

Kommunens revisorer

07 juni 2021

Protokoll - Ungdoms- och vuxenutskottet, 3 juni

Socialnämnden

03 juni 2021

Protokoll - Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 1 juni

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

01 juni 2021

Protokoll - Kommunfullmäktige 27 maj

Kommunfullmäktige

27 maj 2021

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

17 maj 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

12 maj 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden, 11 maj - omedelbar justering  

Samhällsbyggnadsnämden

11 maj 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden 11 maj

Samhällsbyggnadsnämden

11 maj 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

28 april 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-13

Samhällsbyggnadsnämden

13 april 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

09 april 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

24 mars 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

26 februari 2021