Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

08 juli 2020

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

28 juli 2020

Protokoll - Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 24 augusti

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

24 augusti 2020

Protokoll - Socialnämnden, 25 augusti  

Socialnämnden

25 augusti 2020

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-25

Samhällsbyggnadsnämden

25 augusti 2020

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

26 augusti 2020

Protokoll- Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27

Vård- och omsorgsnämnden

27 augusti 2020

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 27 augusti

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

27 augusti 2020

Protokoll - Barnutskottet  20-08-31

Socialnämnden

31 augusti 2020

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-01

Teknik- och fastighetsnämnden

01 september 2020

2020-09-07 Kommunstyrelsen - protokoll

Kommunstyrelsen

07 september 2020

Protokoll - Valnämnden, 7 september

Valnämnden

07 september 2020

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 10 september

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

10 september 2020

Underrättelse om granskning av deltaljplan för Slättmalm (Malmbro gård 1:4 m. fl.)

Samhällsbyggnadsnämden

10 september 2020

Protokoll - Utskottet Botkyrka som plats 15 september

Utskottet Botkyrka som plats

15 september 2020

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

16 september 2020

Protokoll - Utskottet Botkyrka som organisation 17 september

Utskottet Botkyrka som organisation

17 september 2020

Kungörelse - Kommunfullmäktige 24 september

Kommunfullmäktige

24 september 2020