Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Vattenläcka i Vårsta

    Vatten avstängt på grund av vattenläcka på Vårstavägen. Mer information.

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse - Kommunfullmäktige 29 september

Kommunfullmäktige

29 september 2022

Kungörelse om granskning

Samhällsbyggnadsnämden

28 september 2022

Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 27 september

Vård- och omsorgsnämnden

27 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

26 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

23 september 2022

Protokoll - Utskottet Botkyrka som plats 23 september

Utskottet Botkyrka som plats

23 september 2022

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-22

Kultur- och fritidsnämnden

22 september 2022

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd 21 september

Södertörns överförmyndarnämnd

21 september 2022

Protokoll - Utskottet Botkyrka som organisation 21 september

Utskottet Botkyrka som organisation

21 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

20 september 2022

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-09-20 omedelbar justering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

20 september 2022

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2022-09-20

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

20 september 2022

UN protokoll 2022-09-20

Utbildningsnämnden

20 september 2022

Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-09-19

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

19 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

13 september 2022

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden omedelbar justering 2022-09-13

Samhällsbyggnadsnämden

13 september 2022

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-13

Samhällsbyggnadsnämden

13 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

12 september 2022

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-12 omedelbar justering

Kultur- och fritidsnämnden

12 september 2022

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-12

Kultur- och fritidsnämnden

12 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

08 september 2022

Samråd om detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

Samhällsbyggnadsnämden

05 september 2022

Protokoll - Valnämnden 5 september

Valnämnden

05 september 2022

Protokoll - Kommunstyrelsen 5 september

Kommunstyrelsen

05 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

30 augusti 2022