Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse - Kommunfullmäktige, 27 januari

Kommunfullmäktige

27 januari 2022

Protokoll - Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-25

Kultur- och fritidsnämnden

25 januari 2022

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden, 25 januari

Teknik- och fastighetsnämnden

25 januari 2022

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

24 januari 2022

Protokoll - Barnutskottet 24 januari

Socialnämnden

24 januari 2022

Protokoll - Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 17 januari 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17 januari 2022

Protokoll - Ungdoms- och vuxenutskottet, 10 januari

Socialnämnden

10 januari 2022

Protokoll - Kommunstyrelsen, 10 januari

Kommunstyrelsen

10 januari 2022

Kungörelse flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

04 januari 2022

Protokoll - Kommunfullmäktige, 16 december

Kommunfullmäktige

16 december 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

25 november 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

05 november 2021

Protokoll - Utbildningsnämnden, 2021-10-26

Utbildningsnämnden

26 oktober 2021

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund, 22 oktober

Södertörns brandförsvarsförbund

22 oktober 2021

Granskning för detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514, Tumba

Samhällsbyggnadsnämden

18 oktober 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

14 oktober 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

30 september 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

16 september 2021