Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Mötesdatum

Kungörelse bygglov, Eriksberg 2:27

Samhällsbyggnadsnämden

24 november 2020

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden 24 november

Teknik- och fastighetsnämnden

24 november 2020

Protokoll - Barnutskottet 23 november

Socialnämnden

23 november 2020

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 19 november

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

19 november 2020

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd, 19 november

Södertörns överförmyndarnämnd

19 november 2020

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

18 november 2020

Protokoll - Vuxen- och ungdomsutskottet, 18 november

Socialnämnden

18 november 2020

Protokoll - Socialnämnden, 17 november

Socialnämnden

17 november 2020

Protokoll - Kultur- och fritidsnämnden, 16 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

16 november 2020

Protokoll - Vuxen- och ungdomsutskottet 9 november

Socialnämnden

09 november 2020

Kungörelse nybyggnad av nätstation

Samhällsbyggnadsnämden

07 november 2020

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

05 november 2020

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund, 23 oktober

Södertörns brandförsvarsförbund

23 oktober 2020

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden 2020-10-20

Teknik- och fastighetsnämnden

20 oktober 2020

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

30 september 2020

Protokoll - Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2020-09-28

Samhällsbyggnadsnämden

28 september 2020

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-22

Samhällsbyggnadsnämden

22 september 2020

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

16 september 2020

Protokoll - Kultur- och fritidsnämnden, 14 september

Kultur- och fritidsnämnden

14 september 2020