Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Mötesdatum

Meddelande om beviljat bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

05 mars 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

26 februari 2021

Protokoll - Kommunfullmäktige, 25 februari

Kommunfullmäktige

25 februari 2021

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden, 23 februari

Teknik- och fastighetsnämnden

23 februari 2021

Protokoll - Utskottet Botkyrka som plats 23 februari

Utskottet Botkyrka som plats

23 februari 2021

Protokoll Barnutskottet, 22 februari

Socialnämnden

22 februari 2021

Underättelse - granskning av detaljplan Fittja 17:3

Samhällsbyggnadsnämden

19 februari 2021

Protokoll - samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämden

16 februari 2021

Protokoll - Socialnämnden, 16 februari

Socialnämnden

16 februari 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden, 16 februari

Samhällsbyggnadsnämden

16 februari 2021

Protokoll - Ungdoms- och vuxenutskottet, 15 februari

Socialnämnden

15 februari 2021

Protokoll - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 februari 2021

Protokoll - Utskottet Botkyrka som organisation 2021-02-15

Utskottet Botkyrka som organisation

15 februari 2021

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund, 12 februari

Södertörns brandförsvarsförbund

12 februari 2021

Kungörelse beviljat bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

12 februari 2021

Kungörelse beviljat bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

12 februari 2021

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 11 februari

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

11 februari 2021

Protokoll - Vård- och omsorgsnämnden 8 februari

Vård- och omsorgsnämnden

08 februari 2021

Kungörelse om granskningsutlåtande 2

Samhällsbyggnadsnämden

27 januari 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-29

Samhällsbyggnadsnämden

26 januari 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-01-26

Samhällsbyggnadsnämden

26 januari 2021

Protokoll - Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-01-18

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

18 januari 2021