Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Protokoll teknik- och fastighetsnämnden 2023-05-23

Teknik- och fastighetsnämnden

23 maj 2023

Anslag - Barnutskottet 2023-05-22 Protokoll

Socialnämnden

22 maj 2023

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

22 maj 2023

Protokoll KFN 2023-05-16 § 21 omedelbar justering

Kultur- och fritidsnämnden

16 maj 2023

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd, 16 maj

Södertörns överförmyndarnämnd

16 maj 2023

Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2023-05-16

Samhällsbyggnadsnämden

16 maj 2023

Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2023-05-16

Kultur- och fritidsnämnden

16 maj 2023

Anslag - Socialnämnden 2023-05-16 Protokoll

Socialnämnden

16 maj 2023

Protokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbar justering 2023-05-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 maj 2023

Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-05-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 maj 2023

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund, 12 maj

Södertörns brandförsvarsförbund

12 maj 2023

Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden omedelbar justering 2023-05-16

Samhällsbyggnadsnämden

09 maj 2023

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 8 maj Protokoll

Socialnämnden

08 maj 2023

Protokoll - Kommunstyrelsen 8 maj

Kommunstyrelsen

08 maj 2023

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 2023-05-05 Protokoll

Socialnämnden

05 maj 2023

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

19 april 2023

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

18 april 2023

Protokoll Teknik- och fastighetsnämnden 2023-03-28

Teknik- och fastighetsnämnden

28 mars 2023

Samhällsbyggnadsnämnden omedelbar justering 2023-03-21  

Samhällsbyggnadsnämden

21 mars 2023

Protokoll UN 2023-03-07

Utbildningsnämnden

07 mars 2023

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

01 mars 2023

Protokoll utbildningsnämnden 2022-12-20

Utbildningsnämnden

20 december 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

14 december 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

12 december 2022

Protokoll UN 2022-11-29

Utbildningsnämnden

29 november 2022