Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

10 juli 2024

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

03 juli 2024

Kungörelse flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

27 juni 2024

Protokoll - Valnämnden 26 juni

Valnämnden

26 juni 2024

Anslag - Barnutskottet 2024-06-20 Protokoll

Socialnämnden

20 juni 2024

Protokoll - Valnämnden 12 juni

Valnämnden

12 juni 2024

Underrättelse om granskning av detaljplan Tumba 8:455

Samhällsbyggnadsnämden

11 juni 2024

Protokoll - Valnämnden 9 juni

Valnämnden

09 juni 2024

Anslag - Information om granskning av förslag till vattentjänstplan

Kommunstyrelsen

31 maj 2024