Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Mötesdatum

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

16 september 2021

Protokoll - utskottet Botkyrka som organisation, 16 september

Utskottet Botkyrka som organisation

16 september 2021

Kungörelse Vickern 1, Vickern 2, Vickern 3

Samhällsbyggnadsnämden

14 september 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden - omedelbar justering, 14 september  

Samhällsbyggnadsnämden

14 september 2021

Protokoll - Kultur- och fritidsnämnden §§ 35, 36, 39

Kultur- och fritidsnämnden

13 september 2021

Protokoll - Barnutskottet, 13 september

Socialnämnden

13 september 2021

Protokoll - Kommunens revisorer, 13 september

Kommunens revisorer

13 september 2021

Protokoll - Samordningsförbundet, 10 september

Socialnämnden

10 september 2021

Protokoll - Kommunstyrelsen, 6 september

Kommunstyrelsen

06 september 2021

Protokoll - Barnutskottet, 3 september

Socialnämnden

03 september 2021

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden, 31 augusti

Teknik- och fastighetsnämnden

31 augusti 2021

Protokoll - UN - 2021-08-21

Utbildningsnämnden

31 augusti 2021

Protokoll - Ungdoms- och vuxenutskottet, 30 augusti

Socialnämnden

30 augusti 2021

Protokoll - Vård- och omsorgsnämnden 30 augusti- omedelbar justering

Vård- och omsorgsnämnden

30 augusti 2021

Protokoll - Valnämnden, 30 augusti

Valnämnden

30 augusti 2021

Protokoll - Vård- och omsorgsnämnden 30 augusti

Vård- och omsorgsnämnden

30 augusti 2021

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

26 augusti 2021

Protokoll - Ungdoms- och vuxenutskottet, 26 augusti

Socialnämnden

26 augusti 2021

Protokoll - Socialnämnden 24 augusti 

Socialnämnden

24 augusti 2021

Underrättelse om granskning

Samhällsbyggnadsnämden

05 juli 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden, 23 juni

Samhällsbyggnadsnämden

23 juni 2021

Protokoll - Samhällsbyggnadsnämnden, 11 maj - omedelbar justering  

Samhällsbyggnadsnämden

11 maj 2021