Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

27 januari 2023

Anslag - Socialnämnden 2023-01-24 Protokoll

Socialnämnden

24 januari 2023

Anslag - Barnutskottet 23 januari Protokoll

Socialnämnden

23 januari 2023

Protokoll - Kommunstyrelsen 9 januari

Kommunstyrelsen

09 januari 2023

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 2023-01-09 Protokoll

Socialnämnden

09 januari 2023

Anslag - Barnutskottet 2022-12-30 Protokoll

Socialnämnden

30 december 2022

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

23 december 2022

Underrättelse om granskning

Samhällsbyggnadsnämden

21 december 2022

Protokoll utbildningsnämnden 2022-12-20

Utbildningsnämnden

20 december 2022

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

16 december 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

14 december 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

12 december 2022

Protokoll UN 2022-11-29

Utbildningsnämnden

29 november 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

16 november 2022

Anslag - Barnutskottet 2022-11-08 Protokoll

Socialnämnden

08 november 2022

UN protokoll 2022-10-18

Utbildningsnämnden

18 oktober 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

26 september 2022

Kungörelse om bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

23 september 2022

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-09-20 omedelbar justering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

20 september 2022

Protokoll - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2022-09-20

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

20 september 2022

UN protokoll 2022-09-20

Utbildningsnämnden

20 september 2022

Samråd om detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

Samhällsbyggnadsnämden

05 september 2022

Protokoll utbildningsnämnden 2022-06-14

Utbildningsnämnden

14 juni 2022

Protokoll Utbildningsnämnden 2022-05-31

Utbildningsnämnden

31 maj 2022

Protokoll utbildningsnämnden 2022-04-19

Utbildningsnämnden

19 april 2022