Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldning avrådes

    Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse: Mälarskogens naturreservat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

21 juni 2022

Protokoll - Kommunfullmäktige 21 juni

Kommunfullmäktige

21 juni 2022

Anslag - Barnutskottet 20 juni Protokoll

Socialnämnden

20 juni 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

16 juni 2022

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd, 16 juni

Södertörns överförmyndarnämnd

16 juni 2022

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-16

Samhällsbyggnadsnämden

16 juni 2022

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 15 juni Protokoll

Socialnämnden

15 juni 2022

Protokoll - Utskottet Botkyrka som organisation 15 juni

Utskottet Botkyrka som organisation

15 juni 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

14 juni 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

14 juni 2022

Anslag - Socialnämnden 2022-06-14 Protokoll

Socialnämnden

14 juni 2022

Protokoll - Teknik- och fastighetsnämnden 2022-06-14

Teknik- och fastighetsnämnden

14 juni 2022

Protokoll utbildningsnämnden 2022-06-14

Utbildningsnämnden

14 juni 2022

Protokoll - Valnämnden 13 juni

Valnämnden

13 juni 2022

Protkoll- Vård- och omsorgsnämnden 13 juni 2022

Vård- och omsorgsnämnden

13 juni 2022

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund, 10 juni

Södertörns brandförsvarsförbund

10 juni 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

07 juni 2022

Protokoll - Kommunstyrelsen 7 juni

Kommunstyrelsen

07 juni 2022

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 7 juni Protokoll

Socialnämnden

07 juni 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

02 juni 2022

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

31 maj 2022

Protokoll Utbildningsnämnden 2022-05-31

Utbildningsnämnden

31 maj 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

23 maj 2022

Kungörelse om flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

20 maj 2022

Bygglov kungörelse

Samhällsbyggnadsnämden

19 maj 2022