Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Digital anslagstavla

Överklaga ett beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Adress: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

På Botkyrka kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag

Anslag

Organ

Datum

Kungörelse - Kommunfullmäktige 7 december

Kommunfullmäktige

07 december 2023

Anslag - Barnutskottet 4 december Protokoll

Socialnämnden

04 december 2023

Kungörelse flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

29 november 2023

Kungörelse bygglov

Samhällsbyggnadsnämden

28 november 2023

Anslag - Samordningsförbundet 28 november Protokoll

Socialnämnden

28 november 2023

Protokoll - Kommunstyrelsen 27 november § 213

Kommunstyrelsen

27 november 2023

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet Protokoll

Socialnämnden

27 november 2023

Anslag - Ungdoms- och vuxenutskottet 27 november Protokoll

Socialnämnden

27 november 2023

Protokoll - Kommunfullmäktige 23 november

Kommunfullmäktige

23 november 2023

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd 2023-11-22

Södertörns överförmyndarnämnd

22 november 2023

Kungörelse flyttade fordon

Samhällsbyggnadsnämden

17 november 2023

Anslag - Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2023-11-14, § 62

Kultur- och fritidsnämnden

14 november 2023

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-14 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsnämden

14 november 2023

Anslag - Socialnämnden 2023-11-14 Protokoll

Socialnämnden

14 november 2023

Anslag - Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2023-11-14, §§ 61, 63-69

Kultur- och fritidsnämnden

14 november 2023

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-14

Samhällsbyggnadsnämden

14 november 2023

Anslag - Barnutskottet 13 november Protokoll

Socialnämnden

13 november 2023

Protokoll miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-11-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

13 november 2023

Protokoll - Valnämnden 13 november

Valnämnden

13 november 2023

Anslag - Södertörns brandförsvarsförbund 2023-09-22

Södertörns brandförsvarsförbund

22 september 2023

Anslag - Södertörns överförmyndarnämnd 2023-08-23

Södertörns överförmyndarnämnd

23 augusti 2023