Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Till dig som tar emot feriepraktikanter

ungdom i samtal med vuxna runt ett bord
Anmäl dina feriepraktikplatser för 2024

Nu kan du anmäla platser som din verksamhet kan erbjuda för en eller fler feriepraktikanter.

Anmäl dina feriepraktikplatser senast 31 mars!

Du anmäler dina platser här

Perioder för 2024

Period 1: 17 juni-7 juli
Period 2: 8 juli – 28 juli
Period 3: 29 juli – 18 augusti

Ta emot feriepraktikanter

Vill du vara med och ge unga i Botkyrka en meningsfull sommar? Nu kan du registrera dina feriepraktikplatser för sommaren 2024.

Du som anmält platser förra året behöver inte skapa ett nytt konto i år. Du loggar in med dina inloggningsuppgifter och anmäler hur många feriepraktikanter du kan ta emot och för vilken period.

På den här sidan hittar du en instruktionsvideo för hur du som ny användare anmäler dina platser i Feriebas.

Här kan du se en instruktionsvideo för dig som redan har ett konto.

Matchningsprocessen

De ungdomar som blir erbjudna feriepraktik kommer att bli kontaktade via e-post som skickas till deras angivna mejladress. När matchningen är påbörjad kommer du i Feriebas se vilka ungdomar som kommer att jobba hos dig. Du kan komma i kontakt med ungdomarna först när det står ”matchning klar". Länken till Feriebas hittar du här.

Handledarguide

Handledarguiden för 2024 finns nedan som nedladdningsbar pdf. Här har vi samlat information gällande uppdraget, reglerna, förhållningssätt och praktiska förutsättningar inför feriepraktiken. I guiden finns övergripande information för att handleda feriepraktikanter under sommaren.

Arbetsmiljöregler

Då feriepraktiken riktar sig till personer som är under 18 år gäller särskilda arbetsregler. Botkyrka kommun har arbetsgivaransvaret för alla feriepraktikanter, men som handledare är det viktigt att vara medveten om vilka regler som gäller för barn och unga.

I broschyren från arbetsmiljöverket finns information gällande barn och ungas arbetsregler: Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr (av.se)

Tidrapportering

Tidrapporteringen kommer ske digitalt via Feriebas. Det är ansvarig handledare som ska attestera feriepraktiknatens inlagda tid.

För att tidsattestera går du in under "närvaro” i platsanmälan i slutet av praktikperioden.

Varje tidrapport hanteras enskilt.

Varje tidrapport behöver bli godkänd och attesterad av ansvarig handledare för att feriepraktikanten ska kunna få sin lön.

Vid felrapportering behöver du informera feriepraktikanten att justera sin inlagda arbetstid innan du godkänner.

Frånvaro

Ungdomarna har inte rätt till semester eller frånvaro från arbetet. Vi beviljar endast frånvaro vid specifika anledningar så som läkartid, bröllop och liknande. Om ungdomen begär ledighet gäller arbetsplatsens regler och rutiner för detta. Ungdomen får inte betalt för de timmar som hen är frånvarande från arbetet.

Sjuklön

Om anställningen är kortare än en månad har ungdomen rätt till sjuklön när anställningen varat i 14 kalenderdagar, det vill säga från och med vecka tre i praktikperioden. Den första dagen är en karensdag, vilket innebär att man inte får någon ersättning. 

Midsommarafton

Om feriepraktikanten inte jobbar på midsommarafton får hen inte heller betalt för den dagen. Som feriepraktikant får man betalt för de timmar som hen jobbar.

Ungdomen kan dock i samråd med din handledare jobba in de sex timmarna andra dagar första perioden, för att komma upp till de 90 timmar som en feriepraktikant ska arbeta under perioden hen feriepraktiserer.

Handledarträffar

Vi kommer att genomföra enskilda handledarträffar vid behov. Vid önskad handledarutbildning vänligen kontakta feriepraktik@botkyrka.se

Kontakt

Om du som handledare har frågor kan du kontakta feriepraktik@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: