Öppna mobilmenyn

Till dig som tar emot feriepraktikanter

Matchningsprocessen pågår

De ungdomar som blir erbjudna feriepraktik kommer att bli kontaktade via e-post som skickas till deras angivna mejladress. När matchningen kommer du att i platsanmälan i Feriebas, se vilka ungdomar som kommer att jobba hos dig. Du kan komma i kontakt med ungdomarna först när det står ”matchning klar". Länken till feriebas hittar du här.

Handledarguide

I HandledarguidenPDF har vi samlat information gällande uppdraget, reglerna, förhållningssätt och praktiska förutsättningar inför feriepraktiken. I guiden finns övergripande information för att handleda feriepraktikanter under sommaren.

Arbetsmiljöregler

Då feriepraktiken riktar sig till unga som är under 18 år gäller särskilda arbetsregler. Botkyrka kommun har arbetsgivaransvaret för alla feriepraktikanter, men som handledare är det viktigt att vara medveten om vilka regler som gäller för barn och unga.

I broschyren från arbetsmiljöverket finns information gällande barn och ungas arbetsregler: Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr (av.se)

Tidsrapportering

Tidsrapporteringen kommer i år ske digitalt via Feriebas. Mer information gällande hur tidsrapporteringen går till och handledarens roll i attestering, kommer i ett senare skede.

Minimerad risk för smittspridning

Botkyrka kommun följer aktivt händelseutvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. På arbetsplatsen är det arbetsplatschef som ansvarar för att följa de allmänna rekommendationerna som ges från MSB, SKR samt Folkhälsomyndigheten gällande smittspridning följs.

Handledarträffar

Vi kommer att genomföra enskilda handledarträffar vid behov. Vid önskad handledarutbildning vänligen kontakta azra.jahic@botkyrka.se för en tidsbokning.


Kontakt

Om du som handledare har frågor kan du kontakta sommarjobb@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan