Öppna mobilmenyn

Till dig som tar emot feriepraktikanter

Ta emot feriepraktikanter

Vill du vara med och ge unga i Botkyrka en meningsfull sommar? Nu kan du registrera dina feriepraktikplatser för sommaren 2022 . Anmäl dina platser här

Nytt för i år är att du som anmält platser förra året inte behöver skapa ett nytt konto i år. Du loggar in med dina inloggningsuppgifter och anmäler hur många feriepraktikanter du kan ta emot och för vilken period.

Matchningsprocessen

De ungdomar som blir erbjudna feriepraktik kommer att bli kontaktade via e-post som skickas till deras angivna mejladress. När matchningen kommer du att i platsanmälan i Feriebas, se vilka ungdomar som kommer att jobba hos dig. Du kan komma i kontakt med ungdomarna först när det står ”matchning klar". Länken till feriebas hittar du här.

Handledarguide

I Handledarguiden Pdf, 451.2 kB. har vi samlat information gällande uppdraget, reglerna, förhållningssätt och praktiska förutsättningar inför feriepraktiken. I guiden finns övergripande information för att handleda feriepraktikanter under sommaren.

Arbetsmiljöregler

Då feriepraktiken riktar sig till unga som är under 18 år gäller särskilda arbetsregler. Botkyrka kommun har arbetsgivaransvaret för alla feriepraktikanter, men som handledare är det viktigt att vara medveten om vilka regler som gäller för barn och unga.

I broschyren från arbetsmiljöverket finns information gällande barn och ungas arbetsregler: Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr (av.se)

Tidsrapportering

Tidsrapporteringen kommer i år ske digitalt via Feriebas. Det är ansvarig handledare som ska attestera feriepraktiknatens inlagda tid.

För att tidsattestera går du in under "närvaro” i platsanmälan i slutet av praktikperioden.

Varje tidrapport hanteras enskilt.

Varje tidrapport behöver bli godkänd och attesterad av ansvarig handledare för att feriepraktikanten ska kunna få sin lön.

Vid felrapportering behöver du informera feriepraktikanten att justera sin inlagda arbetstid för att kunna få sin lön i tid.

Frånvaro

Om ungdomen är hemma med covid symtom och väntar på Covid-19 test ska hen sjukskriva dig. Om anställningen är kortare än en månad har ungdomen rätt till sjuklön när anställningen varat i 14 kalenderdagar, dvs. från och med vecka tre i praktikperioden. Den första dagen är en karensdag, vilket innebär att man inte får någon ersättning.

Midsommarafton

Om ferieprakamten inte jobbar på midsommarafton får hen inte heller betalt för den dagen. Som feriepraktiknat får mam betalt för de timmar som du jobbar.

Ungdomen kan dock i samråd med din handledare jobba in de sex timmarna andra dagar första perioden, för att koma upp till de 90 timmar som en feriepraktikant ska arbeta under perioden hen feriepraktiserer.

Handledarträffar

Vi kommer att genomföra enskilda handledarträffar vid behov. Vid önskad handledarutbildning vänligen kontakta sommarjobb@botkyrka.se


Kontakt

Om du som handledare har frågor kan du kontakta sommarjobb@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan