Öppna mobilmenyn

För mätkonsulter

Om du som konsult vill utföra mätning för utstakning eller lägeskontroll i Botkyrka kommun, måste du ansöka om behörighet från kommunen. Du ansöker genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till kommunen.

Om du bedöms ha tillräckliga färdigheter kommer du att finnas med i kommunens lista över godkända konsulter. Denna lista lämnas ut till kunder på begäran.

Den som vill bli godkännd ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap. Vi bedömmer med stöd av lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om behörighet, utan endast den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Ansökan

Skicka din ansökan och handlingar till karta@botkyrka.se eller per post.

Krav på redovisning

Stomnätspunkter

Du kan själv hämta våra stomnätspunkter från webbkartan. Stomnätspunkter underhållas inte längre och därför garanterar kommunen inte deras tillgänglighet och i vissa fall dess kvalitet. Meddela gärna oss om du har upptäckt några avvikelser.

Relationshandlingar

En relationshandling är ritningar och tekniska beskrivningar som tas fram efter byggets färdigställande. Dokumenten här riktar sig till byggprojektledare och konsulter. Specifikationen innehåller de objekt vi önskar få inmätta i de relationshandlingar ni skapar åt oss.​

Koordinatförteckning

Vid arbete på en specifik fastighet kan det underlätta med en koordinatförteckning över gränspunkter. Behöver du en koordinatförteckning över gränspunkter så kan du höra av dig till mätgruppen via e-post så hjälper vi dig med uttag ur vår databas. Skriv vilken fastighet det gäller och kontaktuppgifter till dig. Tänk på att gränserna har varierande kvalité.

Senast uppdaterad: 01 oktober 2020

Kontakt

E-post: karta@botkyrka.se

Postadress:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba