Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Våning

I många detaljplaner finns bestämmelser hur många våningar en byggnad får ha. Vanliga våningar är inte så svåra att räkna, men det finns definitioner i plan- och byggförordningen när en vind ska räknas som en våning och också när en källare blir en våning.

En våning mer än tillåtet enligt detaljplanen är aldrig en liten avvikelse och kan inte få bygglov.

En vind ska räknas som en våning om den går att inreda som bostadsrum eller arbetslokal och om byggnadshöjden är mer än 0,7 m högre än nivån för vindsbjälklagets översida.

En källare ska räknas som en våning om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 m över markens medelnivå invid byggnaden.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: