Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt dricksvatten. Du bör ta prover på ditt vatten var tredje år.

Provtagning av dricksvatten

Beställ provtagningsflaskor

Du som har egen dricksvattenbrunn och vill analysera ditt vatten bör använda dig av ett ackrediterat laboratorium. Flera laboratorier har en webbshop där du kan beställa analys och få provtagningsflaskor hemskickade. Med flaskorna följer en instruktion om hur provtagningen går till.


Lämna in dina flaskor från i kommunhuset

Du kan lämna dina flaskor från Eurofins i kommunhusets reception (Munkhättevägen 45, Tumba) jämna veckor på tisdagar före klockan 12.00. Vi tar inte emot andra flaskor än än Eurofins.

Eurofins

Eurofins webbplats kommer du att få den information du behöver för att göra en analys av ditt vatten. Efter beställning kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig med instruktioner.

Du kan lämna dina flaskor i kommunhusets reception (Hans Stahles väg 13, Tumba) jämna veckor på tisdagar före klockan 12.00.

Alternativt kan du välja var och när du vill lämna in dina prover genom att välja något av Eurofins inlämningsställen. Mer information om dessa hittar du på Eurofins webbplats.

Kvalitet på dricksvatten

Grundvattnet har en skiftande kvalitet under året och påverkas av lokala variationer i berggrunden. Vanliga problem med dricksvattnet är förhöjda järnhalter och bakteriella föroreningar. I kustnära områden finns risk för saltvatteninträngning och där är det därför extra viktigt att man är sparsam med vattnet, speciellt sommartid. Om brunnen väl fått höga kloridhalter är den förstörd för många år framåt.

Mer om dricksvatten på livsmedelsverkets webbplats.

Radon i dricksvattnet

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon, i olika halter. Det kommunala vattnet renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller väldigt låga halter radon.

När det gäller radon i enskilda brunnar räknas vattnet som otjänligt om halterna är 1000 Bq per liter eller högre.

Den största hälsorisken med att ha radon i sitt vatten är att radonet övergår till inomhusluften och att man andas in det. Provtagning av radon i dricksvatten kan du göra i samband med den ordinarie provtagningen av ditt dricksvatten.

Enskilda dricksvattenanläggningar

Om din brunn uppfyller något av följande måste du anmäla den till kommunen som en enskild dricksvattenanläggning:

 1. Anläggningen producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.
 2. Anläggningen försörjer fler än 50 personer.
 3. Anläggningen används i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Egen kontroll

En dricksvattenanläggning räknas som en livsmedelsanläggning och ska ha en egen kontroll anpassad till sin verksamhet med grundförutsättningar och en faroanalys. Exempel på grundförutsättningar är

 • utbildning
 • personlig hygien
 • skadedjur
 • rengöring
 • underhåll
 • avfall
 • distribution
 • separering
 • mottagning av processkemikalier
 • processtyrning och övervakning (inklusive en driftinstruktion).

En faroanalys identifierar de risker som finns i processen från vattentäkt till kran som kan leda till förorening av vattnet eller driftstopp. För mer information om egen kontroll och faroanalys (HACCP) gå in på Livsmedelsverkets webbplats.

Provtagningsplan

Det ska även finnas en provtagningsplan som ska fastställas av miljöenheten. Provtagningsplanen visar aktuell provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för anläggningen. Provtagningsfrekvensen vid en anläggning beror på råvattnets härkomst, typ av dricksvattenbehandling och mängden producerat vatten per dygn.

Blanketter och e-tjänster

Hitta rätt blankett via vår e-tjänst

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: