Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Budget- och skuldrådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för budget- och skuldrådgivning. Det är gratis och vi har tystnadsplikt.

Ansök om budget- och skuldrådgivning

Det här kan du göra själv

  • Skapa en budget genom Konsumentverkets budgetkalkyl och lägga in dina egna uppgifter.

  • Jämför dina kostnader med Konsumentverkets beräknade kostnader. Varje år beräknar Konsumentverket vad som är rimliga kostnader för hushåll av olika storlek.

  • Betala löpande räkningar som hyra, el, telefon och hemförsäkring. Betala alltid hyran och elen först. Försök att betala dina löpande räkningar månadsvis.

  • Kontakta alltid dem du är skyldig pengar om du inte kan betala. Kanske kan ni enas om att dela upp betalningen på några eller flera månader. Ditt betalningsutrymme är den summa pengar som eventuellt blir över när man dragit av nödvändiga utgifter från inkomsterna, till exempel hyra, el, telefon, matkostnader och SL-kort.

Budgetrådgivning

Budgetrådgivning kan hjälpa dig att se var pengarna tar vägen, hur de ska räcka och hur du kan förändra din ekonomi. Med hjälp av en hushållsbudget får du en tydlig bild av vilka inkomster och utgifter du har.

Hjälp vid skulder

Vi kan hjälpa dig att få översikt av dina skulder genom att hämta in aktuella skulduppgifter. Det kan finnas olika lösningar beroende på hur din situation ser ut.

Vi kan:

  • hjälpa till att förhandla med fordringsägare om avbetalningsplaner och sänkt ränta

  • ge dig stöd att upprätta en avbetalningsplan för skulder eller ansöka om ackord. Ackord innebär att man erbjuder att betala en viss procent av skulden och resterande avskrivs

  • ge dig stöd att ansöka om skuldsanering.

Om din skuld går vidare till en inkassobyrå innebär det kostnader för avgifter och en dröjsmålsränta för dig. Om skulden hamnar hos Kronofogden kommer du att få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning innebär att du till exempel inte kan teckna abonnemang och inte kan få hyreskontrakt.

Du kan läsa mer om skuldsanering och vad det innebär på Kronofogdens hemsida

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt och inte kan betala dina skulder på många år kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden enligt skuldsaneringslagen. Vi kan hjälpa dig med ansökan och ge dig råd och stöd före, under och efter processen. Även du som är aktiv, enskild företagare kan ansöka om skuldsanering.

Mer om skuldsanering

Pågående skuldsanering

Information till dig som har ett beslut om skuldsanering: Tänk på att hålla dig informerad via Kronofogdens webbsida om nyheter och eventuella förändringar som kan ske under din skuldsanering.

Vid förändringar som påverkar din ekonomi kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen. Vi kan hjälpa dig att göra en beräkning av betalningsutrymmet. Tillsammans kan vi se över om du behöver göra en omprövningsansökan till Kronofogden.

Det går även bra att själv göra en beräkning av förbehållsbelopp (det du behöver behålla för att klara dig varje månad) på Kronofogdens webbsida och ansöka om omprövning digitalt.

Skuldöversikt och automatisk överföring

Om du vill veta vilka dina aktuella skulder är kan du begära att få information om dina skulder från exempelvis inkassobolag eller direkt från fordringsägare.

Om du har automatisk överföring och Kronofogden börjar utmäta från din lön riskerar du att inte klara av att betala dina löpande räkningar. Du kan begära att den automatiska överföringen upphör.

Vanliga frågor om budget- och skuldrådgivning

Se svar på vanliga frågor om budget- och skuldrådgivning

Kontakta budget- och skuldrådgivningen

Gör en anmälan till budget- och skuldrådgivningen via vår e-tjänst.

Telefonnummer: 08-530 610 70

Tisdag och onsdag 13.00-15.00

E-post: skuldradgivning@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: