Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hiss/port/lyftanordning

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss/port/lyftanordning så behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här nedan hittar du mer information om exempel på anmälanspliktiga åtgärder avseende hiss.

En nyinstallation eller ändringar i det befintliga som innebär ändring av bärande konstruktion behöver en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Att ändra hissens användningsområde så att hissen till exempel ändras från personhiss till varuhiss bedöms också vara en så kallad väsentlig ändring som behöver anmälan.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar som ska besiktas vartannat år.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: