Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglov eller anmälan?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Här listar vi de vanligaste åtgärderna för anmälan och bygglov och ger dig checklistor för vilka handlingar du behöver skicka till oss tillsammans med din anmälan eller ansökan.

Hittar du inte information som överenstämmer med ditt projekt kan du använda informationen för det projekt som närmast överensstämmer med det du vill göra.

Förändringar som kräver anmälan

 • Komplementbyggnad

  Ska du uppföra en eller flera komplementbyggnader på max 30 kvadratmeter behöver du inte bygglov, men du behöver göra en anmälan till kommunen. Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan.

 • Komplementbostadshus

  Ska du bygga en komplementbostad på maximalt 30 kvadratmeter behöver du inte bygglov, men du behöver göra en anmälan till kommunen. Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan.

 • Tillbyggnad

  Om du ska göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter behöver du inte bygglov, men du behöver göra en anmälan till kommunen. Här finns information om vilka handlingar du ska skicka med din anmälan.

 • Takkupa

  Eftersom konstruktionen av byggnadens bärande delar oftast berörs när takkupor byggs innebär det att du behöver göra en anmälan och få ett startbesked.

 • Ingrepp i bärande konstruktion

  Om du ska göra ett ingrepp i bärande konstruktion behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Här finns information om vilka handlingar du ska skicka med din anmälan.

 • Ny bostad i befintligt hus

  Om du ska inreda en ny bostad i ett befintligt enbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

 • Eldstad

  För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan. Här hittar du information om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din anmälan.

 • Imkanal checklista

  För att vi ska kunna fatta beslut om startbesked behöver du skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Förändringar som kräver bygglov

 • Sök bygglov för fasadändring

  Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. Här hittar du vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

 • Sök bygglov för flerbostadshus

  Om du ska uppföra ett nytt flerbostadshus krävs bygglov. Här hittar du en lista på vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

 • Sök bygglov för inglasning av balkong

  Om du ska glasa in din balkong behöver du ansöka om bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för komplementbyggnad

  Om du ska uppföra en komplementbyggnad behövs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för mur

  Om muren är högre än 50 cm på något ställe ska du söka bygglov för att bygga den. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för nybyggnad av industri/verksamhet

  Om du ska uppföra en nybyggnad för industri/verksamhet krävs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för nybyggnad en- och tvåbostadshus

  Om du ska uppföra ett nytt en- eller tvåbostadshus krävs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för plank

  Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett plank. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för skylt

  För att sätta upp en skylt behöver du bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för tillbyggnad

  Om du ska göra en tillbyggnad krävs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök förhandsbesked inför bygglovsansökan

  Om du ska bygga inom ett område som saknar detaljplan, kan du behöva söka förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök marklov

  Om du ska höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter på en tomt behöver du ansöka om marklov. Innan du får påbörja åtgärden ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Sök rivningslov

  Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad som omfattas av detaljplan krävs rivningslov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.