Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättens uppgift är att utifrån barnets bästa ge stöd till er i familjen så att ni kan hitta egna lösningar för vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som rör barnen. Ni kan få rådgivning på telefon eller ansöka om samarbetssamtal.

Förutsättningen för samarbetssamtal är att båda föräldrarna är villiga att delta. Samtalen är frivilliga, omfattas av sekretess och är gratis. Dessa samtal registreras inte i socialregistret. Om det pågår en tvist om vårdnad, boende, umgänge i domstol är det inte lämpligt att samtidigt påbörja samarbetssamtal hos oss.

Avtal om vårdnad boende och umgänge

Det finns också möjlighet att skriva ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge

Informationssamtal

Sedan 1 januari 2022 är det enligt lag obligatoriskt för förälder att delta i informationssamtal på familjerätten inför eventuell tvist gällande vårdnad, boende och/eller umgänge i domstol.

Vårdnad, boende och umgänge - Sveriges domstolar

Syftet med informationssamtal är att fler föräldrar ska komma överens i stället för att inleda en vårdnadstvist i domstol. Föräldrars överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge är i regel bäst för barnet.

Under samtalet får ni:

  • Information om domstolsprocessen.
  • Information om hur en vårdnads-, boende- och umgängesutredning går till.
  • Information om och erbjudande om samarbetssamtal och avtal.
  • Information om tillgängliga hjälpinsatser.

Ni kan skicka in begäran av informationssamtal via vår e-tjänst eller blankett.

Hbtqi-certifierade

Vi är hbtqi-certifierade. Det betyder att vi som jobbar här har gått en utbildning som handlar om homosexualitet, bisexualitet, trans- och queerfrågor.

Kontakt

Familjerätten
08-530 617 01

Telefonrådgivning
Måndag, tisdag och torsdag

klockan 08.30-09.30 och 13–14

Onsdag klockan 13.00-14.00

Fredag klockan 08.30-09.30

Besöksadress
Hans Stahles väg 5, Tumba

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: