Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används planritningar (sett uppifrån), fasadritningar (sett framifrån) och sektionsritning (i genomskärning).

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: