Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bostadslots

Är du senior och funderar över din bostadssituation? Vill du byta bostad men vet inte hur du ska göra? Ta kontakt med vår bostadslots för att få hjälp.

Bostadslotsen har till uppgift att vägleda seniorer i olika bostadsfrågor som inte hamnar under äldreomsorgen. Att samtala med bostadslotsen är gratis. Du som senior kan ta kontakta bostadlotsen för att:

  • få fördjupad och neutral vägledning kring bostadsförsäljning
  • få hjälp med ekonomisk rådgivning kring boende
  • få hjälp med planering kring flytt
  • våga börja planera för en eventuell flytt i framtiden
  • hitta i bostadsmarknaden (hyres och köp)
  • få förståelse för reavinstbeskattning
  • få hjälp med att ställa dig i bostadskö
  • samtala om bostadsanpassning
  • samtala om annat som du tänker på kring ditt boende och ditt framtida boende.

Bostadslotsen samarbetar med pensionärsföreningar, bostadsföretag, hyresgästföreningen och andra organisationer.

Boka rådgivning

För privat rådgivning kan du boka tid genom att ringa 08-530 610 00 eller skicka e‑post till bostadslots@botkyrka.se.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kirsi Vilander är Botkyrka kommuns bostadslots.

Telefon: 08-530 610 00

Epost: bostadslots@botkyrka.se

Erik Bergström energi-och klimatrådgivare

Senast uppdaterad: