Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljöenheten.

En snabb anmälan underlättar för miljöenhetens personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka. Kontakta även sjukvården vid allvarliga besvär och vid längre tids sjukdom.

Symtomen består oftast av diarréer, magont eller kräkningar. Från det att man ätit tills man får symtomen kan det ta allt från en halvtimme till över ett dygn, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Matförgiftning drabbar uppskattningsvis ca en halv miljon människor i Sverige varje år. Ungefär hälften är orsakade i hemmen och den andra hälften på livsmedelsserveringar, enligt en undersökning som Livsmedelsverket gjort.

Om du ringer och anmäler en matförgiftning är det bra om du kan svara på följande frågor:

  • Vad du ätit
  • Var och när du åt maten och vilka symtom du fått
  • Om fler blivit sjuka
  • Om alla ätit och druckit samma sorts mat och dryck
  • Vad du ätit och druckit dagarna innan du insjuknade

Du kan anmäla misstänkt matförgiftning i vår e-tjänst.

Du kan också kontakta kommunens livsmedelsinspektörer på telefonnummer
08-530 610 00.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: