Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Teknisk beskrivning

Handlingen redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden.

Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: