Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Kulturhistoriskt värde

Med kulturhistoriskt värde menar man de många olika slags värden som förknippas med byggnader och miljöer.

I dokumentvärdet ingår traditionella historiska egenskaper, till exempel byggnadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde, personhistoriskt värde och teknikhistoriskt värde.

En byggnads upplevelsevärde handlar om konstnärligt värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde och symbolvärde.

I värderingen ingår också begrepp som kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. Självklart finns inte alltid samtliga dessa värden representerade i varje byggnad, men de som finns vägs samman i en kulturhistorisk klassificering.

Läs mer om kulturmiljö på Länsstyrelsens webbplats.

 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: