Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utfart

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Om du planerar att flytta en utfart, kontakta gata/parkenheten i god tid för tillstånd. Där får du också information om kostnader för ändrad kantsten och eventuell flyttning av belysningsstolpar eller gatubelysning. Detaljplanen kan beskriva om det är utfartsförbud.

Senast uppdaterad:

Mer information

Senast uppdaterad: