Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök om ekonomiskt bistånd

Om du inte har ett pågående ärende ber vi dig läsa igenom detta innan du fortsätter.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången görs en grundutredning för att utreda din rätt till ekonomiskt bistånd. För att en grundutredning ska kunna göras vill vi att du/ni bifogar ett antal handlingar med din förstagångsansökan. Om ni är ett par som ansöker behöver ni lämna in handlingar för er båda. Dessa kan du/ni bifoga som PDF-filer eller som fotografier av handlingarna.

De handlingar vi vill att du/ni bifogar tillsammans med din/er ansökan är:

 • Kopia på legitimation.
 • Eventuellt Registerutdrag om ställföreträdarskap för god man/förvaltare
 • Din senaste deklaration (alla 4 sidor) eller samtliga kontrolluppgifter från Skatteverket om du inte är deklarationspliktig, samt slutskattebesked med kontoutdrag
 • Kontoöversikt från alla banker du har engagemang i, oavsett om det är konton, sparande eller skulder/krediter.
 • Kontoutdrag över de tre senaste månaderna från alla dina konton, även om du inte använt kontot på över tre månader.
 • Beslut på sökta ersättningar från andra myndigheter (ex. bostadsbidrag, föräldrapenning, omvårdnadsbidrag).
 • Hyreskontrakt.
 • Underlag på alla utgifter som du ansöker om
 • Underlag som styrker din sysselsättning, exempelvis;

Som arbetssökande

 • Kopia på din planering med Arbetsförmedlingen
 • Lista på sökta arbeten de senaste två månaderna
 • Beslut om A-kassa/Alfa-kassa eller aktivitetsstöd (om ej beslut har fattats, bifoga bekräftelse på sökt ersättning)

Som sjukskriven

 • Läkarintyg eller läkarutlåtande
 • Beslut om sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan (om ej beslut har fattats, bifoga bekräftelse på sökt ersättning)

Som anställd eller nyligen uppsagd

 • Anställningsavtal eller uppsägning av anställningsavtal
 • Lönespecifikation (som avser tre månader bakåt)

Som studerande eller nyligen studerande

 • Antagningsbesked/intyg om inskrivning från SFI
 • Närvarorapport för de senaste två månaderna
 • Beslut från CSN med utbetalningsplan

Som pensionär

 • Uppgifter om utlandspension/tjänstepension/privat pension

Utifrån din individuella situation kan fler handlingar behöva lämnas in.

När du har skickat in din ansökan kommer du att bli uppringd på det telefonnummer du har angett i din ansökan, det är viktigt att du är tillgänglig på det telefonnumret. Vi kommer att göra två kontaktförsök med en dags mellanrum.

Under samtalet görs en förhandsbedömning om rätten till ekonomiskt bistånd genom att du svarar på frågor om just din situation. Du kommer även att få information om ekonomiskt bistånd. Om du har lämnat in alla handlingar kommer du få en besökstid med en handläggare som kommer att utreda och handlägga din ansökan. Om din ansökan inte är komplett eller om du inte svarar vid kontaktförsök skickar vi ett brev till dig med vilka handlingar som saknas och när dessa senast behöver lämnas in. Om du inte kommer in med dessa handlingar inom avsatt tid kommer din ansökan att avslås.

Du kan alltid ringa oss på nummer 08-530 618 00 om du har några frågor.

Ansök via e-tjänst

Logga in med e-legitimation. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation. Vi har delvis automatiserat vår handläggning.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du fylla i en ansökningsblankett om ekonomiskt bistånd.

Du kan lämna ifylld blankett på ett medborgarkontor.

Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina personuppgifter, kontaktuppgifter, nuvarande sysselsättning, ekonomisk situation och vad du ansöker om.

Kommunens utbetalningar att hanteras av Swedbank. Det betyder att du som får ekonomiskt bistånd från kommunen behöver anmäla ditt kontonummer till Swedbank.

Du anmäler ditt konto genom att gå in på Swedbanks kontohanteringstjänst: www.swedbank.se/kontoregister

Där du loggar in med BankID.

Om du inte har BankID besöker du ett Swedbank-kontor, Swedbank har kontor i Huddinge och Södertälje. Du behöver ta med dig legitimation,

Om du inte har anmält ditt kontonummer kommer du att få en utbetalningsavi med posten. Denna avi går att lösa in digitalt med mobilt BankID genom att logga in på Swedbanks hemsida.

Ladda upp filer i e-tjänsten

Du kan ladda upp filer på kontoutdrag från banken och eventuellt andra nödvändiga handlingar. Då behöver du inte lämna in pappersunderlag till oss.

Din ansökan behöver vara komplettt fött vi ska kunna handlägga den. Var noga med att samla in alla dokument som behövs innan du gör din ansökan.

När du ansöker regelbundet varje månad så ska du bara bifoga ditt kontoutdrag. Alla andra underlag ska du spara hemma i 12 månader då din handläggare kan be dig att ta med underlag till ert bokade möte.

Skicka in ansökan

Du skickar ansökan till oss genom att du (och din partner) gör en elektronisk underskrift med e-legitimation. När vi har tagit emot din ansökan handlägger vi den alltid så skyndsamt som möjligt.

När du ansöker regelbundet varje månad:
Tänk på att du ökar chansen att få pengar utbetalt omkring den 25:e genom att ansöka redan från den första dagen i månaden.

Tänk på att du samlar ihop dina dokument och ansöker en gång per månad.

Följ ditt ärende

För varje beslut och information som vi publicerar kommer du att få ett sms eller ett mejl om att du ska logga in på Mina sidor.

Du kan följa ditt ärende genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation. Då får du veta:

 • När en handläggare har börjat hantera din ansökan.
 • Hur vår beräkning av din ekonomi ser ut.
 • Vilket beslut vi har fattat och varför.
 • Datum och belopp för utbetalning av ekonomiskt bistånd.
 • När vi vill kalla dig till besök eller ge dig information.
 • Vem som är din handläggare.

På Mina sidor kan du välja att inte ta emot meddelanden från oss. Du kan också redigera dina kontaktuppgifter.

Vi kallar dig till ett möte

Vi kommer att kalla dig till ett möte för att kunna göra en ekonomisk utredning. På mötet talar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen. Då behöver du visa dina inkomster och kvitton på de utgifter du ansöker bistånd för. Det du har att leva på jämför vi med den riksnorm för ekonomiskt bistånd som Socialstyrelsen har räknat fram.

Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Riksnormen

När du ansöker regelbundet varje månad kommer din handläggare regelbundet följa upp din planering med dig för att du på sikt ska bli självförsörjande.

Beslut

När du har fått ditt beslut, kan du överklaga det om du inte är nöjd.

Du kan överklaga i e-tjänsten och bifoga underlag i form av filer.

Så hanteras e-ansökan

För att kunna handlägga ansökan om ekonomiskt bistånd så snabbt som möjligt har vi automatiserat delar av vårt arbete med hjälp av en mjukvarurobot.

Det kallas ”Robotic Process Automation” (RPA) och används till arbetsuppgifter som kan utföras snabbt och pålitligt av en robot.

Så fungerar det

När du skickar in en återansökan via vår e-ansökan hämtar RPA (roboten) uppgifterna du lagt in och skickar till vårt verksamhetssystem.

I systemet gör RPA en beräkning av dina inkomster och utgifter och kontrollerar uppgifter om dig i register hos till exempel försäkringskassan och skatteverket.

Om du har inkomster: RPA meddelar din handläggare att en preliminär beräkning är klar när uppgifter från bland annat försäkringskassan har registrerats.

Om du saknar inkomster: RPA meddelar din handläggare att en preliminär beräkning är klar några timmar efter att du har skickat in din e-ansökan.

RPA meddelar också din handläggare om något inte stämmer i din ansökan. Därför är det viktigt att du fyller i din ansökan korrekt. Då hanteras den också snabbare.

Om RPA kontrollerna går igenom systemet och din ansökan är ifylld korrekt samt att du följer din planering mot självförsörjning, gör handläggaren ett bifallsbeslut och betalar ut ekonomiskt bistånd.

Du kan som vanligt se hanteringen av ditt ärende på Mina sidor.

Senast uppdaterad:

Kontakta mottagningen för ekonomiskt bistånd

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Måndagar även kl. 15.00-18.00

Senast uppdaterad: