Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök om ekonomiskt bistånd

Om du inte har ett pågående ärende ber vi dig läsa igenom detta innan du fortsätter.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången görs en grundutredning för att utreda din rätt till ekonomiskt bistånd. För att en grundutredning ska kunna göras vill vi att du/ni bifogar ett antal handlingar med din förstagångsansökan. Om ni är ett par som ansöker behöver ni lämna in handlingar för er båda. Dessa kan du/ni bifoga som PDF-filer eller som fotografier av handlingarna.

De handlingar vi vill att du/ni bifogar tillsammans med din/er ansökan är:

 • Kopia på legitimation.
 • Eventuellt Registerutdrag om ställföreträdarskap för god man/förvaltare
 • Din senaste deklaration (alla 4 sidor) eller samtliga kontrolluppgifter från Skatteverket om du inte är deklarationspliktig, samt slutskattebesked med kontoutdrag
 • Kontoöversikt från alla banker du har engagemang i, oavsett om det är konton, sparande eller skulder/krediter.
 • Kontoutdrag över de tre senaste månaderna från alla dina konton, även om du inte använt kontot på över tre månader.
 • Beslut på sökta ersättningar från andra myndigheter (ex. bostadsbidrag, föräldrapenning, omvårdnadsbidrag).
 • Hyreskontrakt.
 • Underlag på alla utgifter som du ansöker om
 • Underlag som styrker din sysselsättning, exempelvis;

Som arbetssökande

 • Kopia på din planering med Arbetsförmedlingen
 • Lista på sökta arbeten de senaste två månaderna
 • Beslut om A-kassa/Alfa-kassa eller aktivitetsstöd (om ej beslut har fattats, bifoga bekräftelse på sökt ersättning)

Som sjukskriven

 • Läkarintyg eller läkarutlåtande
 • Beslut om sjukpenning/sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan (om ej beslut har fattats, bifoga bekräftelse på sökt ersättning)

Som anställd eller nyligen uppsagd

 • Anställningsavtal eller uppsägning av anställningsavtal
 • Lönespecifikation (som avser tre månader bakåt)

Som studerande eller nyligen studerande

 • Antagningsbesked/intyg om inskrivning från SFI
 • Närvarorapport för de senaste två månaderna
 • Beslut från CSN med utbetalningsplan

Som pensionär

 • Uppgifter om utlandspension/tjänstepension/privat pension

Utifrån din individuella situation kan fler handlingar behöva lämnas in.

När du har skickat in din ansökan kommer du att bli uppringd på det telefonnummer du har angett i din ansökan, det är viktigt att du är tillgänglig på det telefonnumret. Vi kommer att göra två kontaktförsök med en dags mellanrum.

Under samtalet görs en förhandsbedömning om rätten till ekonomiskt bistånd genom att du svarar på frågor om just din situation. Du kommer även att få information om ekonomiskt bistånd. Om du har lämnat in alla handlingar kommer du få en besökstid med en handläggare som kommer att utreda och handlägga din ansökan. Om din ansökan inte är komplett eller om du inte svarar vid kontaktförsök skickar vi ett brev till dig med vilka handlingar som saknas och när dessa senast behöver lämnas in. Om du inte kommer in med dessa handlingar inom avsatt tid kommer din ansökan att avslås.

Du kan alltid ringa oss på nummer 08-530 618 00 om du har några frågor.

Ansök via e-tjänst

Logga in med e-legitimation. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation. Vi har delvis automatiserat vår handläggning.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du fylla i en ansökningsblankett om ekonomiskt bistånd.

Du kan lämna ifylld blankett på ett medborgarkontor.

Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina personuppgifter, kontaktuppgifter, nuvarande sysselsättning, ekonomisk situation och vad du ansöker om.

Kommunens utbetalningar att hanteras av Swedbank. Det betyder att du som får ekonomiskt bistånd från kommunen behöver anmäla ditt kontonummer till Swedbank.

Du anmäler ditt konto genom att gå in på Swedbanks kontohanteringstjänst: www.swedbank.se/kontoregister, där du loggar in med BankID.

Om du inte har BankID behöver du kontakta eller besöka din bank och be dem hjälpa dig att skaffa BankID.

Om du inte har anmält ditt kontonummer kommer du att få en utbetalningsavi med posten. Denna avi går att lösa in digitalt med mobilt BankID genom att logga in på Swedbanks hemsida.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du följa din planering och uppfylla de krav som ställs på dig.

Ladda upp filer i e-tjänsten

Du ska ladda upp kontoutdrag och kontoöversikt på alla konton du förfogar över. Du ska också lämna in underlag som visar kostnaderna du ansöker om. Underlaget ska också visa hur du följt din planering och uppfyllt de krav som ställts på dig.

Om du inte lämnat in en komplett ansökan eller om det saknas handlingar/underlag kan handläggningstiden fördröjas, eftersom din ansökan då kan behöva kompletteras.

Skicka in ansökan

Du skickar ansökan till oss genom att göra en elektronisk underskrift med e-legitimation. Är ni flera vuxna som ansöker tillsammans behöver alla skriva under elektroniskt. När vi har tagit emot din ansökan handlägger vi den alltid så snart som möjligt.

Tänk på att du samlar ihop dina dokument och ansöker en gång per månad.

Följ ditt ärende

För varje beslut och information som vi publicerar kommer du att få ett sms eller ett mejl om att du ska logga in på Mina sidor.

Du kan följa ditt ärende genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation. Då får du veta:

 • När en handläggare har börjat hantera din ansökan.
 • Hur vår beräkning av din ekonomi ser ut.
 • Vilket beslut vi har fattat och varför.
 • Datum och belopp för utbetalning av ekonomiskt bistånd.
 • Vem som är din handläggare.

På Mina sidor kan du välja att inte ta emot aviseringar från oss. Du kan också redigera dina kontaktuppgifter.

Vi kallar dig till ett möte

Vi kommer att kalla dig till ett möte när du ansöker om bistånd för första gången, för att kunna göra en ekonomisk utredning. På mötet talar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen. Då behöver du visa dina inkomster och kvitton på de utgifter du ansöker bistånd för. Det du har att leva på jämför vi med den riksnorm för ekonomiskt bistånd som Socialstyrelsen har räknat fram.

Om dina inkomster är högre än riksnormen, kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Riksnormen

Om du ansöker regelbundet varje månad kommer din handläggare följa upp din planering med dig månadsvis för att du ska bli självförsörjande. Du förväntas göra vad du kan för att få en egen inkomst.

Beslut

Om du har frågor om ditt beslut kan du kontakta din socialsekreterare.

När du har fått ditt beslut, kan du överklaga det om du inte är nöjd.

Du kan överklaga i e-tjänsten och bifoga underlag i form av filer.

Senast uppdaterad:

Kontakta Mottagningen för ekonomiskt bistånd

Måndag- fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress för dig som söker ekonomiskt bistånd för första gången:
Munkhättevägen 49, Tumba

Viktig information!
Från 27 oktober 2023 är lokalerna på Hans Stahles väg 15 stängda för besök.

Från den 6 november 2023 är besöksadressen för dig som redan är aktuell inom ekonomiskt bistånd Munkhättevägen 49, plan 2, Tumba.

Postadress:

Botkyrka kommun
Ekonomiskt bistånd
Munkhättevägen 49
147 40 Tumba

Senast uppdaterad: