Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök om hemtjänst

Du behöver beskriva vilket behov av hjälp du har, och en biståndshandläggare gör sedan en bedömning om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Ansök om stöd

Du kan ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt. Du behöver inte ansöka om en specifik form av stöd. Handläggaren tar tillsammans med dig reda på vilka behov du har och hur du bäst kan få stöd av Botkyrkas vård och omsorg. Det kan till exempel röra sig om:

  • Hemtjänst (gäller även matlåda, ledsagning, avlösning för anhöriga)
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Boende (vård- och omsorgsboende, servicehus)
  • Korttidsboende (korttidsplats/växelvård)
  • Hemvårdsbidrag

Ansök om äldreomsorg via e-tjänsten Medborgartjänst

Ladda ner blankett

Du kan få hjälp att ansöka på telefon 08-530 610 00 eller genom att besöka kommunens medborgarkontor.

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd. Om du vill kan du ge samtycke till en närstående att få tillgång till e-tjänsten. Här hittar du en vägledning till hur e-tjänsten fungerar.

Du kan också ha en god man, anhörig eller vän som hjälper dig när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan så länge du inte uttryckt något annat.

Du får en bekräftelse antingen muntligen eller skriftligen att din ansökan är mottagen.

Vi kontaktar dig

Du får en inbjudan till möte med en handläggare. Mötet kan vara på handläggarens kontor, hemma hos dig, telefonmöte eller videomöte. Om du har intyg eller liknande som visar vilket behov av stöd du har, förbered gärna dessa. Intyg är ofta viktiga för att kunna få stöd. Du kan ta med dig en anhörig till mötet om du vill. Om du tycker att det är okej kan din handläggare prata med dina anhöriga för att få veta mer om ditt behov av stöd i vardagen.

Möte med handläggaren

Berätta om din situation för handläggaren. Handläggaren ställer frågor för att förstå vilket behov av stöd du har. Du får också en del information. Om du har frågor om informationen du får under mötet, be gärna din handläggare att förklara mer.

Handläggaren utreder

Handläggaren utreder om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Hen ser då över hur mycket och vilken hjälp du behöver, vad du klarar av att göra själv och vilket stöd du redan har eller kan få av andra (till exempel av anhöriga eller vården inom landstinget).

Fråga gärna din handläggare om hur lång tid utredningen kommer att ta. I vissa fall får du hem ett utkast av utredningen, för att du ska läsa igenom och se så att allt stämmer. Dina synpunkter är viktiga.

Beslut - bifall eller avslag

Handläggaren fattar ett beslut om du kan få stöd. Beslutet och utredningen skickas hem till dig.

Ja (bifall)
Du får information om stödet. Vissa sorters stöd är avgiftsbelagda. För att din avgift ska beräknas rätt behöver du lämna in uppgifter om inkomst och boendekostnad. Du får automatiskt blanketter som du ska fylla i. När ditt stöd har kommit igång får du ett beslut om hur stor avgift du ska betala. Om du tycker att din avgiftshandläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga.

Om du beviljas hemtjänst får du möjlighet att välja utförare av hemtjänst.

Nej (avslag)
Du får en förklaring till varför du fått avslag. Läs gärna bedömningen i utredningen. Hör gärna av dig till din handläggare om du har frågor om ditt beslut. Om du har fått ett avslag kan du överklaga om du inte är nöjd. Handläggaren kan hjälpa dig med det om du vill. Du kan alltid söka på nytt om dina behov förändras.

Bifall - Stödet sätter igång

Om du får ja på din ansökan kontaktar den verksamhet som ska ge dig stödet dig, och du får mer informtion. Det är nu verksamheten som du har kontakt med angående ditt stöd.

Uppföljning

Handläggaren följer upp ditt belut inom ett år. Du kan alltid höra av dig om till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Senast uppdaterad:

Kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare

Telefon: 08-530 610 00

måndagar klockan 9–10, 16.30–17.30.
tisdag–fredag klockan 9–10

Välja utförare av hemtjänst

Du kan välja hemtjänst efter att du fått din ansökan beviljd. Ange ditt val i e-tjänsten Medborgartjänsteller genom att kontakta din handläggare.

Lämna synpunkter på ansökningsprocessen

Berätta för din handläggare om det är något du tycker att kan utvecklas eller förbättras.

Du kan också lämna dina synpunkter direkt till kommunen genom att ringa 08-530 610 00 eller skriva brev till Botkyrka kommun. Märk brevet ”Synpunkt”. Brevet kan du lämna i kommunhusets reception eller skicka till:

Botkyrka kommun
147 85 Tumba.

Du kan också lämna synpunkter via e-tjänst

Senast uppdaterad: