Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Storvreten

Bättre belysning, temadag om psykisk ohälsa i skolan och roligare skolgård är några av de insatser som fick ekonomiskt stöd av Dialogkommissionen 2019.

Dialogresultat

  • Flera förslag om att öka tryggheten i området genom bättre belysning, framför allt kring stråket till fritidsgården. En del av Dialogkommissionens pengar går till att åtgärda detta.
  • Flera personer under dialogen hade förslag som var kopplade till Storvretsskolan. Bland annat att arbeta för att motverka psykisk ohälsa bland eleverna på skolan. Dialogkommissionen bidrog därför med medel till en temadag på skolan om psykisk ohälsa.
  • Idéer om att förbättra skolgården kom upp från både yngre och äldre elever under dialogen. Man ville se en roligare skolgård som går att både leka och umgås på. För att åtgärderna skulle bli så bra som möjligt skedde detta i samråd med elevråd och skola. Resultatet blev en linbana med fallskydd av gummi samt två nya pingisbord.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Senast uppdaterad:

Delta digitalt

Om du inte kan komma till platserna där Botkyrkadialogen är så kan du delta digitalt på dialog.botkyrka.se

Senast uppdaterad: