Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Problem med kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om olika problem som kan uppstå med kommunalt vatten och avlopp, vad det kan bero på, vad du kan göra själv och vad som är kommunens ansvar.

När vi utför arbeten och reparationer behöver vi ibland stänga av vattnet. Vattnet kan också bli missfärgat under en kortare period. Missfärgningen är ofarlig. Låt vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen 20-30 minuter för att missfärgningen ska försvinna.

Vattenläcka

Försök att ta reda på var vattenläckan befinner sig. Oftast finns vattenläckan inom fastigheten, men ibland kan det bero på problem med kommunens ledningsnät. Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten ska ingen av visarna röra sig.

Kontakta kommunen på telefonnummer 08 530 610 00. Kommunen felsöker om felet ligger på de allmänna VA-ledningarna eller på VA-ledningarna inne på tomt.

Ansvar för vattenläckan

Om vattenläckan beror på ett fel i kommunens ledningar ansvarar kommunen för att problemet ska lösas. Om felet orsakats efter förbindelsepunkt, det vill säga innanför tomtgräns, är det fastighetsägarens ansvar att lösa problemet. Kommunen står inte för kostnader för firmor som fastighetsägare anlitat, oavsett var felet ligger.

Stopp i avloppet

Vid avloppsstopp, försök att ta reda på var stoppet befinner sig. Oftast finns stoppet inom fastigheten, men ibland kan det bero på problem med kommunens ledningsnät.

Kontakta kommunen i första hand på telefonnummer 08-530 610 00. Kommunen felsöker om felet ligger på de allmänna VA-ledningarna eller på VA-ledningarna inne på tomt.

Om stoppet beror på ett fel i kommunens ledningar ansvarar kommunen för att problemet ska lösas. Om felet orsakats efter förbindelsepunkt, det vill säga innanför tomtgräns, är det fastighetsägarens ansvar att lösa problemet.

Kommunen står inte för kostnader för firmor som fastighetsägare anlitat, oavsett var felet ligger.

Inget vatten

Saknar du vatten i kranen? Oftast beror det på att vattnet tillfälligt stängts av i samband med nyanslutningar eller att en läcka lagas. Avstängningar annonseras på sidan om störningsinformation.

Vattenavstängningar som inte är akuta annonseras i förväg till de fastigheter som berörs.

Översvämning i hemmet

Om du har drabbats av översvämning i din egna fastighet/villa, kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Läs mer på krisinformation.se vad du som husägare kan göra vid översvämning.

Om vattnet är vitt eller grått

Det beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Om vattnet är gult eller brunt

Dricksvattnet kan vid enstaka tillfällen vara gult eller brunt. Det beror på att små järn- eller rostflagor av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast så försvinner färgen om du spolar kallvatten i kranarna en stund, cirka 15 minuter. Kvarstår problemen ska du kontakta oss. Rost är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas svagt.

Om vattnet är grönt

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att värmeväxlaren läcker. För att upptäcka läckor tillsätts ett grönt ämne, pyranin till fjärrvärmevattnet. Ämnet är helt ofarligt, kontakta din leverantör av fjärrvärme för mer information.

Om vattnet smakar eller luktar klor

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer kloreras vattnet från Norsborgs vattenverk. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Gränsvärden för dricksvatten

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tregradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se, kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Kontrollera din vattenförbrukning

Om du tycker att det går åt mycket vatten, läs av din vattenmätare under en period så ser du hur den rör sig. Om du stänger av kranarna och vattenmätaren ändå rör sig, har du en läcka någonstans och måste kontakta rörmokare. En toalett som står och rinner

Skadeanmälan

Om du har råkat ut för källaröversvämning, vattenläcka eller lidit annan ekonomisk skada som är orsakad av Botkyrka kommuns VA-verksamhet, kan du söka skadestånd ifrån kommunen.

Så här ska du göra:

Kontakta oss

Om en skada har skett, kontakta alltid VA-drift eller VA-beredskap (jourtid), genom att ringa kommunväxeln 08-530 610 00. VA-drift kan stänga av vattnet i gatan. VA-drift har också som uppgift att dokumentera skadan.


Kontakta ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget kan ordna med länspumpning i det akuta skedet. Efter att du kommit in med en anmälan är det ditt försäkringsbolags uppgift att utreda ärendet vidare. Självrisken betalas av kommunen om det är kommunens fel att skadan har uppkommit. Kommunens försäkringsbolag företräder kommunen i skadeärenden.

Skicka ett brev eller e-brev till kommunen

Beskriv vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtagits i samband med skadan, vilka företag/hantverkare som har varit involverade i arbetet etc. Glöm inte att ta bilder så att det finns dokumentation av vad som inträffat.

Senast uppdaterad:

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Senast uppdaterad: