Öppna mobilmenyn

Staket

Ett staket är en bygglovsbefriad åtgärd om genomsiktligheten är mer än 50 procent av konstruktionen. Om genomsiktligheten är mindre än 50 procent bedöms åtgärden bygglovsopliktig som ett plank. Se checklista för plank.


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: