Öppna mobilmenyn

Anslut till vatten och avlopp

Här får du information om anslutningsprocessen till kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.

 • Anslut till kommunalt vatten och avlopp

  Vi ser fram emot att få dig som VA-abonnent och hjälper dig genom anslutningsprocessen.

 • LTA (lätt tryckavlopp)

  LTA är ett system som används för att pumpa avloppsvattnet från en fastighet.

 • Anslutning av ett attefallshus (komplementbyggnad)

  För att dra in vatten och avlopp till ett attefallshus skickar du in en servisanmälan till oss.

 • Enskilda avlopp

  Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

 • Byggvatten

  Om du behöver få tillgång till byggvatten ska du fylla i blanketten Utlämning av spolpost/vattemätare för byggvatten.

 • Oljeavskiljare

  Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.

 • Dricksvattenanläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

E-tjänster och blanketter

Handläggningstider under sommaren

Under sommaren har VA-avdelningen längre handläggningstider. Vi handlägger alla ärenden i tur och ordning.