Öppna mobilmenyn

Anslut till vatten och avlopp

Här får du information om anslutningsprocessen till kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.

E-tjänster och blanketter

Dricksvattenanläggning

Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

Oljeavskiljare

Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.