Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka cricketcenter

I september 2023 stod äntligen det återuppbyggda regionala crickethuset i Norsborg klart för invigning. Botkyrka cricketcenter med sina två planer, två slagburar och tillhörande servicebyggnad med kansli, förråd, kafeteria och omklädningsrum samt läktarsektion är nu klart.

Det är en mycket uppskattad anläggning för föreningar tillhörande Botkyrka och Huddinge. Det som nu kvarstår är uppgradering av el-kapacitet som Vattenfall förhoppningsvis levererar till våren så att vi får full ström för all belysning.

Projektet har genomförts i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och Huddinge kommun. Förutom investeringsmedel från kommunen har det beviljats externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Projektet har innefattat markanläggning vilket innebär att den "perfekta" gräsytan beräknas nå sin kulmen efter ytterligare ett antal år.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Skiss på Botkyrka cricketcenter.

Projektets omfattning

  • Servicebyggnad med kafeteria, kansli, förråd och två omklädningsrum med dusch och wc.
  • Läktare för cirka 200 åskådare.
  • Två cricketplaner
  • Arenabelysning
  • Markarbeten för planjusteringar
  • Sprinklersystem
  • Inhägnad av cricketområde
  • Skyltning

Status​

  • Husbyggnation, återuppbyggnad påbörjades 2022 och slutfördes under 2023

Om cricket i Botkyrka

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen. Den enkla anläggning som finns i dag vid Brunna IP räcker inte till att möta behovet lokalt och regionalt. Cricket är en stor idrott bland många nyanlända och fungerar som ett verktyg för integration i samhället. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.

cricketspelare

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: