Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Strandskydd

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalken (7 kap 15 §) och syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden och bevara en bra miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddsbestämmelserna ges.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: