Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Varierande hastighetsgränser på E4/E20

Den 8 mars 2021 inför Trafikverket nya varierande hastighetsgränser på E4/E20 mellan trafikplatserna Hallunda och Fittja, i både den norr- och sydgående körriktning samt mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog i sydgående körriktning.

De varierande hastigheterna införs för att förbättra trafiksäkerheten, luftkvalitet och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Varierande hastighetsgränser innebär att den högsta hastigheten (markerad med röd ring) sänks när det börjat bli mycket trafik på vägen och tätt mellan fordonen Utan sänkt hastighet uppstår det köer. Om hastighetsgränsen sänks när trafiken börjar tätna kan stillastående köer undvikas eller fördröjas i tid.

På den aktuella sträckan längs E4/E20 strax före trafikplats Hallunda och strax efter trafikplats Fittja är hastighetsgränsen 80 km/tim. Den 8 mars 2021 kommer hastighetsgränsen att sänkas till 60 km/tim när trafiken tätnar.

Utvärdering

De varierande hastighetsgränserna som införs kommer att utvärderas löpande under cirka ett år för att kartlägga effekter på trafiksäkerhet, framkomlighet och luftkvalitet. Utvärderingen kan leda till justeringar för att få en bättre anpassning av funktionen till trafiksituationen.

Senast uppdaterad:

Läs mer om varierande hastighetsbegräsningar

Mer information om varierande hastigheter på E4/E20 hittar du på Trafikverkets webbplats.

Senast uppdaterad: