Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglov och tillstånd

Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Så söker du bygglov

 • Bygglovsprocessen

  Lov- och anmälanprocessen genom fem steg; inför din ansökan, ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked.

 • Sök bygglov

  Bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Du kan använda e-tjänst, blankett eller e-post.

 • Bygglov eller anmälan?

  Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

 • Rivningslov

  Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område.

 • Marklov

  Du kan behöva tillstånd för schaktning, fyllning och andra markarbeten.

 • Kostnad för bygglov

  När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

 • Checklistor för handlingar

  Här finns checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt.

 • Bygglov A-Ö

  Attefallshus, plank och staket, eldstad, anmälan, häckar och träd, friggebod, byggherre, tillstånd, marklov. Här hittar du allt inom bygglov från A till Ö.

 • Bygglovsarkiv

  I bygglovsarkivet kan du se och hämta handlingar, till exempel ritningar, som tillhör avslutade bygglovsärenden.

 • Olovligt byggande

  Här hittar information om olovligt byggande samt en blankett du ska använda om du vill anmäla olovligt byggande.

Övriga byggrelaterade tillstånd

 • Tomträtt

  Vid en försäljning har tomträttsinnehavaren samma rättigheter och skyldigheter som vid vilken fastighetsförsäljning som helst. Glöm inte att anmäla ny ägare till kommunen.

 • Bryggor

  För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal.

 • Bygga in- och utfart

  Om det inte finns någon in- och utfart till din villatomt eller radhus, eller om du vill flytta din in- och utfart kan du ansöka om detta hos Botkyrka kommun.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun.

 • Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

  Här hittar du blanketter och information om vad du behöver för att söka dispens för tunga, långa och breda fordon.

 • Strandskyddsdispens

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs strandskydddispens.

 • Anslut till kommunalt vatten och avlopp

  Vi ser fram emot att få dig som VA-abonnent och hjälper dig genom anslutningsprocessen.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Kontakta bygglovsenheten

Telefon: 08-530 610 37

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.

E-post: sbf@botkyrka.se

Du kan boka tid för vägledning
med bygglovshandläggare måndagar
mellan klockan 14-18.

Boka tid i vår e-tjänst (privatperson)

Boka tid i vår e-tjänst (företag)