Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tidsbegränsat bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov i som längst 10 år. Därefter är det möjligt att söka tidsbegränsat lov för ytterligare 5 år.

Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år. Ett säsongslov kan dock ges för en längre tid än totalt 15 år.

De handlingar som behövs för ansökan är samma som för ett permanent bygglov samt en avvecklingsplan.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: