Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Snöröjning och halkbekämpning

Traktor som plogar gata.

Vi plogar, saltar och sandar våra gator, gång- och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser. Här kan du läsa om vem som ansvarar för vilka vägar och hur vi arbetar.

Kommunala vägar

Botkyrka kommun har ansvaret för snöröjningen på de flesta vägarna i kommunen. Men det finns undantag. Det är de vägar som Trafikverket sköter och de som enskilda vägföreningar och samfälligheter sköter.

Snöröjning och halkbekämpning prioriteras på alla kommunala vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång-och cykelvägar. Därefter plogar vi övriga vägar.

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet.

I webbkartan kan du se hur vi prioriterar vinterväghållningen. De rödmarkerade vägarna prioriteras först. Därefter plogas de blåmarkerade vägarna. I kartsidans meny under Gator & parker kan du göra ytterligare val av vilka vägar du vill ha markerade.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvaret för några av de större vägarna i kommunen:

  • E4/E20
  • väg 225/Nynäsvägen, Södertäljevägen
  • väg 226/Huddingevägen, Dalvägen
  • väg 258/Hågelbyleden
  • väg 259/Botkyrkaleden Huddinge–Fittja trafikplats
  • väg 571 Pålamalmsvägen
  • Smållan (Vårsta)–Skanssundet

Mer information om Trafikverkets väghållning och prioriteringsordning finns på Trafikverkets sida om vinterväghållning.

Trottoarer och infarter

Ibland kan det vara så att bilvägen plogas först och trottoaren senare. När en gata har två trottoarer plogar vi ibland bara en av dem för att få bättre plats för snön. Då brukar vi oftast ploga den som har belysning.

När det är mycket snö är det svårt att hålla vissa trottoarer plogade på grund av det är för trångt. Till slut måste vi transportera bort snön med hjälp av lastbilar, men det kan ibland dröja länge innan det blir framkomlighet på de trottoarerna.

Det blir också stora problem för kommunen på de trånga vägarna då privata fastighetsägare skottar ut sin egen snö på gatan trots att det inte är tillåtet. Då blir det ännu större mängder snö för kommunen att ta hand om. Ibland kommer vi inte åt att ploga vissa trottoarer för att felparkerade bilar står i vägen.

Snövallar framför infarter till enskilda tomter som bildas efter plogbilen är dessvärre ett problem som snöröjarna inte helt kan undvika. De ska försöka se till att vallarna blir så små som möjligt, men de har ingen skyldighet att göra det.

Enskilda vägföreningar och vägsamfälligheter

Enskilda vägföreningar eller vägsamfälligheter ansvarar själva för väghållningen. Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet.

Sandning

När det är halt sandas både vanliga vägar, gång- och cykelvägar och torg. Vid snöfall så plogar vi först och sandar efteråt. Vid enstaka tillfällen sandar vi före plogningen. Lådor med sand finns vid speciellt branta platser för att vem som helst skall kunna sanda om det är mycket halt eller om sandbilen inte har hunnit sanda.

När våren kommer ska sanden sopas bort. Sopning och bortforsling ska enligt schema vara klart den 15 maj i hela kommunen. Det kan dock bero på hur lång och snörik vintern har varit. På gång- och cykelvägar är målet att vi ska vara klara redan den 1 maj.

Mer om sandsopning

Så kan du underlätta för snöröjarna

Bilar och fordon

Felparkerade bilar är ett stort hinder för plogbilen. Plogningen blir ofta sämre och ibland måste vi avbryta arbetet helt för att komma tillbaka senare. Det här innebär onödiga kostnader och problem för övriga trafikanter. Du hjälper oss att göra ett bra jobb om du parkerar rätt.

Buskar och träd

Du hjälper oss också om du beskär buskar och träd så att de inte hänger ut över gatan eller gångbanan.

Soptunnor

Ställ inte soptunnor ute på vägar och gångbanor, utan försök att ställa dem i er infart (bilens arm når cirka 1.80 meter). Om de står ute på gatan hindrar de plogbilen och sandbilen från att komma fram.

Felanmälan

Du kan felanmäla på flera olika sätt.

Webbsida: Formulär felanmälan

E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Telefonnummer: 08-530 610 00

Hör också av dig om du exempelvis har fått en skada på ditt staket och anser att det är orsakat av plogbilarna. Ta gärna ett kort när snön smält och skriv till oss och be om ersättning. Vi bedömer om det verkar rimligt att det är en plogskada och kan då ersätta dig som fastighetsägare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: