Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avfall och återvinning

  • Avfall och sopor

    Hushållsavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, avfallsplan och renhållningsföreskrifter

  • Återvinningsstationer och återvinningscentraler

    På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, glas, hård och mjuk plast, papper, små batterier, metall och tidningar.

  • Håll Botkyrka rent

    Tillsammans gör vi Botkyrka ännu finare och renare från skräp. Vinnarna blir alla som bor och vistas i Botkyrka, djuren och naturen. Bli en skräphjälte du med!