Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avfall och återvinning

I vårt samhälle uppstår idag stora mängder avfall. För en hållbar utveckling krävs att vi minimerar vårt avfall och återanvänder så mycket som möjligt. Men när dina saker inte längre går att använda är de en värdefull resurs om de sorteras och återvinns på rätt sätt.

Kommunen har det övergripande ansvaret att samla in hushållsavfall (kommunalt avfall). Uppdraget utförs av det kommunala avfallsbolaget SRV återvinning AB (SRV) som ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. SRV ansvarar för renhållningen och hämtar avfall från hushåll och företag i Botkyrka kommun. De ansvarar även för våra återvinningsstationer och ser till att behållarna töms och transporteras till rätt anläggning för återvinning och att det är städat. SRV driver även de två återvinningscentralerna som finns i Botkyrka samt en större avfallsanläggning i Huddinge.

I avfallsplanen kan du läsa om kommunens mål gällande avfallshanteringen. Bestämmelser som gäller avfallshanteringen kan du hitta i kommunens avfallsföreskrifter.

Här nedan hittar du information om avfall och återvinning i Botkyrka samt kommunens arbete med nedskräpning.

 

  • Avfall och avfallshantering

    I Botkyrka kommun sköts insamling av hushållsavfall av SRV. Du som avfallslämnare ansvarar för att avfallet är sorterat. Du hittar mer information om hushållsavfall här.

  • Återvinningsstationer och återvinningscentraler

    På återvinningsstationen kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas, metall och tidningar.

  • Håll Botkyrka rent

    Tillsammans gör vi Botkyrka ännu finare och renare från skräp. Vinnarna blir alla som bor och vistas i Botkyrka, djuren och naturen. Bli en skräphjälte du med!