Öppna mobilmenyn

Avfall och återvinning

Det finns flera återvinningsstationer i Botkyrka kommun där du till exempel kan lämna papper, plats och glas. Grövre avfall och metallskrot ska du lämna på en återvinningscentral.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, glas, hård och mjuk plast, papper, små batterier, metall och tidningar.

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler tar emot brännbart grovavfall, schaktmassor, gips (Skyttbrink), elavfall, metaller, farligt avfall och matfett.

Adresser till återvinningscentraler

  • Skyttbrinks industriområde, Himmelsbodavägen 19, Tumba
  • Hallundavägen 4, Fittja trafikplats

Hushållsavfall

Hushållsavfall kan vara både ”avfall som kommer från hushåll” och ”jämförligt avfall från annan verksamhet” till exempel skolor, restauranger, butiker och företagens personalutrymmen. Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar.

Till avfall från hushåll räknas också skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, cyklar och liknande föremål.

Det mesta av ditt avfall kan du sortera och lämna på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Övrigt slänger du i den vanliga soppåsen.

Läkemedel

Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten om det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön. Trädgårdsavfall som inte komposteras kan lämnas på återvinningscentralen.

Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfall mot en avgift hos SRV återvinning AB.

Farligt avfall

Farligt avfall är exempelvis lösningsmedel, oljor, rengöringsmedel, batterier, färgrester och kemikalier. Farligt avfall kräver större försiktighet vid hantering och behandling på grund av sitt innehåll av farliga ämnen. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. Avfallet lämnar du sedan på återvinningscentralen.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet och har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar.

Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till FTI, telefon 0200-88 03 11.

Du kan också lämna synpunkter om tömning och städning på FTIs hemsida.

Producentansvar

Idag finns producentansvar för förpackningar, returpapper, läkemedel, batterier, elavfall, däck och bilar. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer dessa produkter ska ansvara och betala för återvinningen och hanteringen av den förbrukade varan.

Däck

Bildäck omfattas av producentansvar. När du vill bli av med dina uttjänta däck måste producenten ta emot dem kostnadsfritt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut.

Uttjänta däck lämnas till närmaste återförsäljare. Däck med fälg kan lämnas på återvinningscentralen. Gäller det ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare, Svensk Däckåtervinning AB, kontaktas.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Mer om återvinning

Senast uppdaterad: 24 september 2020

Hitta på sidan