Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Geoteknisk undersökning

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att från, bland annat, borr-prover bestämma egenskaperna hos jord och berg samt att samla in annan relevant information om aktuellt utredningsområde.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: